Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 21 juni 2017

Allt fler GS-medlemmar går till jobbet sjuka

Färre sjukskriver sig – men fler går till jobbet trots att de är sjuka. Det visar svaren från fackförbundet GS stora medlemsenkät.

 63 procent av de tillfrågade i GS enkät har någon gång under det senaste året gått till arbetet trots att de varit sjuka.
63 procent av de tillfrågade i GS enkät har någon gång under det senaste året gått till arbetet trots att de varit sjuka.

Förra året genomförde GS en stor arbetsmiljöundersökning bland sina medlemmar. Jämfört med en liknande undersökning 2009 uppger en tredjedel färre av de svarande 2016 att de har varit sjukskrivna under de senaste tolv månaderna.

En till synes positiv utveckling som dock delvis förklaras av att sjuknärvaron har ökat under samma tid. Många GS-medlemmar verkar helt enkelt gå till jobbet trots att de borde ha stannat hemma. Totalt har 63 procent av de tillfrågade någon gång under de senaste tolv månaderna gått till arbetet trots att de varit sjuka. Var femte har till och med gått sjuka till jobbet mer än fyra gånger det senaste året.

Orsakerna till den höga sjuknärvaron är enligt GS rapport framför allt den ekonomiska förlust som karensdagen innebär, samt en ovilja att utsätta sina medarbetare för ökad arbetsbelastning.

Enkäten visar också att nästan hälften av medlemmarna har drabbats av en arbetsskada som de inte har anmält. Av de branscher som GS organiserar är trä- och sågverksindustrin bäst på att anmäla skador i arbetet.

Hur gör man då för att förhindra fler arbetsskador i framtiden? Enligt svaren i enkäten framför allt genom att förbättringar i arbetsmiljön, så som:

  • Mindre arbetsbelastning och stress
  • Mindre påfrestande arbetsställningar
  • Bättre teknisk utrustning
  • Mer varierande arbetsuppgifter

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen