Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 14 september 2017

"Virkesmätningen uppfyller inte lagens krav"

Styrningen av virkesmätningen uppfyller inte lagens krav, tvärtemot vad företrädare för virkesmätningsföreningarna hävdar. Det skriver Sverker Liden i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I början på 1900-talet bestämde köparna hur virket skulle mätas. Det ledde till tvister. Riksdagen ingrep och stiftade virkesmätningslagen. Enligt den ska köpare och säljare gemensamt besluta om virkesmätningsregler i virkesmätningsföreningarna med en opartisk ordförande. Givna parter var skogsbolagen som köpare och skogsägarföreningarna som säljare.

Skogsägarföreningarnas uppgift var då att samordna säljarnas utbud och förhandla fram så bra priser som möjligt för de enskilda skogsägarna. Sedan dess har skogsägarföreningarna bytt sida och blivit virkesköpare. Södra är numera södra Sveriges största industriägare och dominerande virkesköpare.

Enligt propositionen om virkesmätning är de stora köparna av virke skogsbolagen, skogsägarföreningarna och sågverken och de stora säljarna de enskilda skogsägarna. Enligt den nya virkesmätningslagen ska fortfarande köpare och säljare vara lika representerade. LÄS MER: Trovärdigheten kan bli skadad

Men om man ser till hur Virkesmätningsförening Syds styrelse ser ut finns där inga representanter för säljarna. Både Södra och Skogssällskapet köper virke och Sveaskog är också köpare hos enskilda skogsägare. Styrningen av virkesmätningen uppfyller därmed inte lagens krav, tvärtemot vad företrädare för virkesmätningsföreningarna hävdar i Land Skogbruk.

För något år sedan frågade jag Skogsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för virkesmätningen, varför den godkände att säljarna inte var representerade. Skogsstyrelsen hävdade då att eftersom köparna numera var enda ägare av virkesmätningsföreningarna och tillsatte styrelserna kunde Skogsstyrelsen inget göra för att hävda lagen. Detta är naturligtvis nonsens. Skogsstyrelsen behöver bara fatta ett beslut om att underkänna sammansättningen och ålägga parterna att komma med ett nytt förslag.

Problemet hamnar då hos LRF som organiserar en stor del av de enskilda skogsägarna, både de som är medlemmar i skogsägarföreningarna och de som valt att vara fristående men saknar representation i många frågor.

Till föregående års stämma motionerade jag om att LRF borde inrätta en skogsavdelning fristående från föreningsrörelsens affärsintressen. Där skulle säljarnas/markägarnas intressen kunna bevakas och kommuniceras på ett bättre sätt i frågor som virkesmätning, certifiering, jakt, frågor som berör gårdens ekonomi och den enskilde skogsägarens rättigheter, ett område som växer snabbt. En sådan avdelning skulle kunna ha som uppgift att nominera företrädare till virkesmätningen.

Styrelsen vägrade ta ställning till motionen och efter en livlig debatt avslogs motionen redan i kommungruppen. Inom de ekonomiska föreningarna finns en föreställning om att köparna är bäst på att tillvarata säljarnas intressen inom virkesmätning, certifiering, med mera. Detta är en farlig inställning för de enskilda medlemmarna efterhand som föreningsrörelsen – den del som överlevt – blir alltmer marknadsstyrd.

Men vad säger Skogsstyrelsens ordförande Marie Larsson Stern om myndighetens hantering? Kanske borde EUs konkurrensmyndighet granska Skogsstyrelsen och virkesmätningen.

Sverker Liden

Jägmästare

PREMIUM: Skogsägare oroade för nya virkesmätningen

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen