Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 30 oktober 2021

Viktigt att beslut grundas på fakta

TV-programmen "Slaget om skogen" försvårar för allmänheten att göra en rationell bedömning, och ökar risken för att politikerna fattar beslut som inte leder till avsett resultat, befarar Holger Larsson.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Uppgiften om att det sker en överavverkning i den svenska skogen måste ifrågasättas, anser debattören.
Uppgiften om att det sker en överavverkning i den svenska skogen måste ifrågasättas, anser debattören. FOTO: TT

”Slaget om skogen” var rubriken på en programserie i SVT. Slaget beror på att många ser skogen som en kollektiv nyttighet där brukandet ska anpassas så att det tillfredställer mångas önskningar. Önskemål som kolliderar med ägarnas krav på avkastning och ägarinflytande.

Det är ingen tvekan om SVTs mål och inriktning med programmet. Naturintressena gavs stort utrymme utan motfrågor om konsekvenserna av deras resonemang. Kompletterat med besök på stora kalhyggen är resultatet givet. Misstron hos tittarna växer mot gällande ordning.

Båda sidor måste se sin roll i det så kallade slaget. Allmänhetens önskningar måste tillfredsställas – i första hand i tätortsnära skogar och i någon mån i turistområden. Det måste kunna ske inom ramen för gjorda eller framtida avsättningar. Brukandet i övrigt måste få göras av ägarna i samråd med beprövad vetenskap. Vi har stora skogar, på de flesta finns inga önskemål från allmänheten om verksamheten. Att där göra en omläggning som garanterat leder till minskning av både miljö- och samhällsnytta skulle få katastrofala följder.

Den biologiska mångfalden är en avgörande faktor för många. I SVTs programserie visades exempel i huvudsak från norrländska och bolagsägda skogar. Nära hälften av den svenska skogen är privatägd. Där råder andra förhållanden. En medelstor fastighet på 50 hektar är i skogsplanen uppdelad i många delar, ofta 25-30 stycken, där inte alla är föremål för trakthyggesbruk av olika orsaker. Mångfald skapas av den miljö som råder just där. Variationen av ägare och marktyper gör att mångfalden i den privata skogen är stor. Ingen tror väl att allt kan finnas överallt.

Uppgiften om att det sker en överavverkning i den svenska skogen måste ifrågasättas. Den strider mot uppgifter från riksskogstaxeringen och förutsätter frånvaron av företagsekonomiskt tänkande hos ägarna. Det är viktigt att kommande beslut i skogsfrågor grundar sig på faktiska förhållanden och inte kommer att innehålla pekpinnar och begränsningar som försvårar ett fritt brukande i samråd med beprövad vetenskap.

TV-serien ”Slaget om skogen” innehöll moment som hos allmänheten försvårar en rationell bedömning. Det ökar risken för att vi i demokratins namn kommer att fatta beslut som inte leder till avsett resultat.

Holger Larsson, Tibro

LÄS MER: Skogen förtjänar en saklig debattLÄS MER: Det behövs vanliga människor som kan berätta om sin skog

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen