Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 21 december 2016

"Vi skildrar naturen som den ser ut"

Vi är ett naturprogram som har i uppdrag att skildra naturen som den ser ut. Till skillnad mot Lena Ek tycker vi att vi lyckats väldigt bra med det. Visst görs det försök att bibehålla den biologiska mångfalden. Men det räcker inte. Det krävs mycket mer om vi ska nå riksdagens miljömål Levande skogar. Det skriver Mitt i naturen i ett debattsvar.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: SVT

Torsdagen den 1 december handlade Mitt i naturen om skogen. Programmet berörde många tittare, de allra flesta är positiva och tycker det är viktigt att belysa värdet av den orörda skogen, medan några är kritiska och menar att programmet var partiskt och osakligt, däribland Lena Ek ordförande Södra och före detta miljöminister (c).

Att skogen berör är inte förvånande, skogen tillhör den svenska folksjälen och har försörjt vårt land så länge det funnits människor här. Att vårt sätt att bruka naturen förändrat landskapet är inte heller något nytt. Många växter, insekter och djur är beroende av kulturlandskapet för att existera, det ska vi också värna om. Att vi ska bruka skogen är inte heller något som vi ifrågasätter, vi ska använda skogen, men med förstånd, och när det gäller det moderna skogsbruket har den biologiska mångfalden fått stå tillbaka.

Stora orörda urskogar har bytts ut mot produktionsskogar som inte ger samma förutsättningar för många arter. Det här berättar vi om i anslaget av programmet. Sedan lämnar vi skogspolitiken, för att i stället fokuserar på det som Mitt i naturen är bäst på, – att uppleva naturen.

En av huvudattraktionerna i det här programmet är Muddus nationalpark. Det är det enda riktigt stora sammanhängande naturskogslandskapet nedanför landets fjällnära skogar.

Här finns inga vägar, här är det tyst, här finns det en mosaik i landskapet av sjöar, våtmarker och skogspartier. Här finns det spår av gamla skogsbränder, döda träd och träd som stått på samma plats i hundratals år.

Det här är beståndsdelar som alla tillsammans skapar livsutrymme för många hotade och ovanliga arter, och det är det Mitt i naturen huvudsakligen handlar om torsdagen den 1a december.

Mitt i naturen är inte ett samhällsdebatterande program, det finns det andra program på SVT som är bättre på. Vi är ett naturprogram som har i uppdrag att skildra naturen som den ser ut.

Till skillnad mot Lena Ek tycker vi att vi lyckats väldigt bra med det i vårt reportage om Muddus nationalpark. Här får tittaren följa med på en upptäcktsfärd genom unik och orörd skog.

Som guide har vi valt en entusiastisk skogsbiolog med bred artkunskap och mångårig erfarenhet av naturskogens ekologi. Tillsammans med vår programledare Anders Lundin guidar han engagerat tittarna genom Muddus och påvisar de olika värden som gör just den här platsen så unik.

Det här är samma värden som skogsindustrin säger sig eftersträva med sitt skogsbruk, och visst görs det försök att bibehålla den biologiska mångfalden. Men det räcker inte. Det krävs mycket mer om vi ska nå riksdagens miljömål Levande skogar. Det vet både Lena Ek och vi på Mitt i naturens redaktion.

Malin Viktorsson, redaktör Mitt i naturen

Johan Erhag, projektledare Mitt i naturen

Till toppen