Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 9 november 2021

Vi riskerar att få en dålig kompromiss om skogen

Risken är överhängande att vi får se en dålig kompromiss om skogen och strandskyddet, som räddar ansiktet på både Centern och Miljöpartiet, men som leder till försämringar för skogsägare, industrin och landsbygden. Det skriver Sverigedemokraterna.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Det är vår bestämda uppfattning att skogsägarnas intresse och goda vilja är en grundförutsättning för en god naturvård i skogsbruket, skriver Sverigedemokraterna.
Det är vår bestämda uppfattning att skogsägarnas intresse och goda vilja är en grundförutsättning för en god naturvård i skogsbruket, skriver Sverigedemokraterna. FOTO: Mari Nälsén

Sverigedemokraterna har tidigare i flera olika sammanhang uttryckt oro beträffande regeringens och Centerpartiets förhandlingar om strandskydds- och skogsutredningarna. Nu när dessa förhandlingar enligt uppgifter i media verkar närma sig sitt slut, är det tydligt att det fanns fog för våra farhågor.

Båda utredningarna kom till efter att flera partier, inklusive Sverigedemokraterna, under lång tid noterat att myndigheter kommit att agera med allt mindre respekt för andra samhälleliga behov än enbart naturskydd. Skogsavverkningar av skogar som ägarna kan ha skött under mycket lång tid stoppas, i många fall utan ersättning och med motiveringar som inte är förutsägbara för markägaren. Beträffande strandskyddslagen gjordes 2009 ett försök att under vissa förhållanden förenkla byggande nära vatten, men förändringarna har inte medfört tillräckliga förbättringar.

Vår uppfattning har hela tiden varit att utredningarna inte givits tillräcklig tonvikt på tydligare och enklare regelverk, samt bättre balans mellan nyttjande och naturskydd. Här bör man minnas att utredningarna tillsattes främst för att råda bot på en obalans där myndigheter kommit att ges för stor makt över enskilda människors rätt och möjlighet att nyttja sin mark. Utredningarna motsvarar inte de grundläggande behov som ledde till att de begärdes från första början.

I intervjuer under de senaste veckorna har representanter för Centerpartiet och Miljöpartiet meddelat att de är optimistiska om att kunna komma överens inom kort om vad som ska läggas som propositioner ur de två utredningarna. Om de nu verkligen har kommit överens, finns det skäl att oroa sig. Miljöpartiet vill ha ett enormt skogsreservat i norra Sveriges inland – det område där redan över 60 procent av alla Sveriges formellt skyddade skogar finns. Detta skulle ytterligare försvåra situationen för sysselsättning och jordbruk i området. En rad andra förslag i skogsutredningen skulle om de genomförs ytterligare minska skogsägarnas frihet och öka byråkratin runt skogsbruket. Det är vår bestämda uppfattning att skogsägarnas intresse och goda vilja tvärtom är en grundförutsättning för en god naturvårdshänsyn i skogsbruket.

Beträffande strandskyddslagen noterar vi att många länsstyrelser – efter försöket att lätta upp lagen 2009 – istället valt att öka antalet områden där strandskyddet är strängare än tidigare – något som närmast liknar ett försök att kringgå lagstiftarens intentioner med ändringarna. Strandskyddslagen missgynnar kommuner utanför storstadsområdena som vill kunna utnyttja de fördelar de har för att attrahera företag och människor. Lösningen bör vara att ge mer makt till kommunerna och regionerna i de här frågorna, och mindre till länsstyrelserna.

Risken är överhängande att vi nu får se en dålig kompromiss som i någon mån räddar ansiktet på båda partierna, men som leder till försämringar för skogsägare, industrin och landsbygden.

Media beskriver förhandlingarna om utredningarna som att de försiggår mellan Miljöpartiet och Centern. Vi vill dock påminna om att det största regeringspartiet heter Socialdemokraterna, med mer än dubbelt så många väljare som Miljöpartiet och Centern tillsammans. Det är orimligt om Socialdemokraterna låter två små partier göra upp i de här frågorna. Det är nu hög tid för Socialdemokraterna att ta bladet från munnen och ge ett tydligt besked gällande vad de vill och står för beträffande äganderätt och möjligheter att bygga nära vatten utanför de mest exploaterade områdena.

Martin Kinnunen (SD), miljöpolitisk talesperson

Mats Nordberg (SD), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

LÄS MER: Myndigheter borde arbeta med skogsägaren – inte motLÄS MER: Vi backar mot framtiden

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen