Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 4 april 2018

”Vi måste säkerställa en trygg studiemiljö fri från trakasserier”

I ett öppet brev uppmanade 16 kvinnliga jägmästarstudenter SLU och skogsnäringen att sätta stopp för sexism och trakasserier. SLU svarar dem här, ett svar som först publicerades på Föreningen Skogens webbplats.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Under parollen från hashtag till handling vittnar ett stort antal jägmästarstudenter om att exkluderande normer, kränkande attityder och sexism inte är historiska fenomen utan något som präglar delar av deras utbildning. De redovisar upprörande konkreta exempel och efterfrågar konkreta åtgärder för förändring. Det är ett modigt initiativ som har starkt stöd i SLU:s ledning!

Sedan några år tillbaka driver SLU:s skogsfakultet ett åtgärdsprogram för lika villkorsfrågor. Det omfattar bland annat särskilda utbildningar av alla chefer och kommittéledamöter och inom kort ska även kursledare och handledare ta del av samma utbildning. Flertalet berättelser handlar dock om situationer kopplade till inbördes relationer mellan studenterna och attityder i skogssektorn. Även om få berättelser är lärar-student-relaterade, så framgår det tydligt hur utbildningssituationen fortfarande färgas av en kultur som inte har stöd i SLU:s värdegrund.

Vi inom SLU:s ledning inser att vi måste höja ambitionerna ytterligare. I dag har varje årskurs enskilda kortare kursmoment om lika villkorsfrågor. I framtiden kommer dessa att utökas och avsikten är bland annat att studenterna ska få ta del av samma utbildning som de anställda. Vi måste – tillsammans med det stora flertal studenter (inklusive de flesta manliga) som har ett modernt förhållningssätt till lika villkorsfrågor – säkerställa en trygg och inkluderande studiemiljö fri från diskriminering och trakasserier, såväl på campus som i samband med exkursioner. Vi kommer att ta initiativ till ett möte mellan brevskrivarna, SLU:s ledning, företrädare för utbildningen och kårrepresentanter för att tillsammans identifiera de bästa verktygen för att nå de förändringar som brevskrivarna lyfter fram och som vi stöder.

Skogsbrukets roll förväntas öka i en framtida allt mer biobaserad ekonomi. Den utvecklingen ställer krav på skogssektorns kompetensförsörjning. I det sammanhanget måste alla duktiga potentiella skogs- och jägmästare och övriga skogsakademiker känna sig inkluderade, speciellt som skogsbruket blir alltmer mångfacetterat och komplext. Framtiden kräver en större och bredare kompetensbas och stor förmåga till tolerans och nytänkande. Skogsstudenterna, SLU och skogssektorn har allt att vinna på att ta uppropet från hashtag till handling på stort allvar!

Peter Högberg, rektor, SLU

Karin Holmgren, prorektor med ansvar för SLU:s utbildningar

Göran Ståhl, dekan för skogsfakulteten

Anders Alanärä, vicedekan, med ansvar för skogsfakultetens utbildningar

Ann Dolling, vicedekan, med ansvar för skogsfakultetens lika villkorsarbeteLäs även: Från hashtag till handling

Relaterade artiklar

Läs mer om

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

[article_FBShare type=shares ]
[article_FBShare type=comments ]
Till toppen