Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 17 oktober 2017

”Vägen till fossilfrihet går inte via domstolarna”

Utredningen om en översyn av skogsvårdslagen bejakar och förespråkar en utveckling av vårt samhällssystem där vem som helst ska kunna utmana vad som helst i en domstolsprocess, bara det på något sätt kan påstås röra miljön. Det skriver Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna.
Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna. FOTO: Ann Lindén

Utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagen har nu presenterats. Dess väg har kantats av ideologiskt präglade uttalanden och förslag. Ett exempel var när den förra utredaren under Almedalsveckan ifrågasatte hur stort privat ägande av skog man bör tillåta. Uttalandet ledde till starka invändningar från skogsägarrörelsen och landsbygdsministern konstaterade att förtroendet var förbrukat.

Ny utredare tillsattes och det fanns hopp om att det skulle bringas ordning i den skenande rättsutvecklingen, som ger alltfler särintressen allt större makt över skogen genom att överklaga vanliga skogsbruksåtgärder. Så blev inte fallet – även den nya utredaren har misslyckats.

Utredningen bejakar och förespråkar en utveckling av vårt samhällssystem där vem som helst ska kunna utmana vad som helst i en domstolsprocess, bara det på något sätt kan påstås röra miljön. Att likt utredningen komma till slutsatsen att det är en nödvändig utveckling, är mycket uppseendeväckande. En sådan utveckling är olämplig av en rad uppenbara skäl, av vilka de mest framträdande är rättssäkerhet, förutsägbarhet och effektivitet, både för enskilda och samhället.

Utredningen förefallet överhuvudtaget inte ha reflekterat över att utvecklingen i domstolarna har skett just i avsaknad av stöd i lagstiftningen. Rättstillämpningen i dag går alltmer mot att alltfler rättskällor används parallellt – internationell rätt, EU-rätt och nationell rätt. Det är denna utveckling som sprungit ikapp de svenska bestämmelserna om vem som ska kunna överklaga vad, och det är denna utveckling som den svenska lagstiftaren nu behöver ta höjd för.

Vidare är det förödande för tilltron till resultaten att utredningen tillmätt de äganderättsliga aspekterna på sina förslag så påfallande låg betydelse. Utredningen konstaterar lättvindigt att det ”får anses stå klart” att nya regler om att särintressen ska kunna starta domstolsprocesser mot enskilda skogsägare inte skulle påverka äganderätten.

Att så förenklat hävda att inga processuella regler under några omständigheter kan anses påverka äganderättens innehåll förmedlar att utredningen inte värderar äganderättsliga aspekter särskilt högt, vare sig ur den enskildes eller samhällets perspektiv. Utredningen ger också uttryck för att skogsbruk skulle kunna vara jämförbart med storskaliga exploateringar som exempelvis byggande av motorvägar och oljeraffinaderier. Detta ställningstagande röjer både utredningens kunskapsbrist och dess uppfattning, om svenskt skogsbruk.

Vår uppfattning är att skogsbruk som pågående markanvändning inte ska kunna överklagas av särintressen. Mot bakgrund av den accelererande rättsutvecklingen avseende miljöorganisationers och andra grupperingars klagorätt som sker via domstolspraxis, anser vi att lagstiftaren nu måste återta kontrollen och återskapa ett förutsägbart och rättssäkert system.

Det är dags för politiken att klargöra att vi ska använda den svenska skogen till att producera förnybar råvara till en växande bioekonomi. Omställningen till ett fossilfritt Sverige kommer inte att bli verklighet om 330 000 enskilda skogsägare riskerar att fastna i långa domstolsprocesser.

Sven Erik Hammar,

Ordförande LRF Skogsägarna

LÄS MER: Ideella föreningar får rätt att överklaga avverkningar enligt skogsvårdslagen

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen