Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 2 december 2020

Usel lönsamhet för skogsbruket

En stark äganderätt är grunden för en fungerande demokrati, företagande och marknadsekonomi. Viktigast är att äganderätten stärks och inte hotas och att skogsbruket är lönsamt, skriver Karin Brunsberg, skogsägare, Lyckeby.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Viktigast är att äganderätten stärks och inte hotas och att skogsbruket är lönsamt, skriver Karin Brunsberg, skogsägare, Lyckeby.
Viktigast är att äganderätten stärks och inte hotas och att skogsbruket är lönsamt, skriver Karin Brunsberg, skogsägare, Lyckeby. FOTO: IStock

Föryngringskostnader i södra Sverige på bördig mark inklusive röjningar ligger i dag på cirka 40 000 kronor. Uppmärksammas bör att nettointäkter kommer först vid slutavverkning efter 60-75 år.

Skogsnäringen är en basnäring i vårt land och svarar för 30 procent av Sveriges nettoexport och måste värnas.

De enskilda skogsägarnas beslutsrätt över sin mark och sitt skogsbruk måste respekteras. Skogsbruket är viktigt för en fungerande landsbygd och ger sysselsättning, men ses tyvärr alltför ofta som ett tillskott för andra näringar såsom jordbruk, turism med flera.

Statistik från Skogsstyrelsen över prisutvecklingen för leveransvirke av timmer och massaved mellan 1968/69 och 2019 visar på sjunkande priser. De ökade kostnaderna för återväxtåtgärder, gallring och slutavverkning gör att traditionellt skogsbruk blir en alltmer olönsam verksamhet. Ett exempel: en skogsbrukare säger i en intervju att det är mer lönsamt att plocka och sälja blåbär från hans mark än att sköta och sälja skog?

Det har gått för långt med alla pålagor och direktiv som läggas på skogsbruket. Myndighetsutövning har lett till rättsosäkerhet för markägare och negativa ekonomiska konsekvenser. Förtroendet har skadats allvarligt. Självklart måste skogsägarna ägna sig åt naturvård, men inskränkningar i pågående markanvändning ska ge full ersättning.

Ökat behov av råvaror och förädling gör att Skogsstyrelsen nu föreslår åtgärder för ökad produktion. Redan nu har landet en minskad råvarutillgång – dels genom naturlig avgång, dels då 25-30 procent skogsmark ej brukas, enligt SLUs riksskogstaxering 2020.

I den kommande ”Skogsstrategin” är skogsbrukets lönsamhet grundläggande och avgörande för långsiktig uthållighet och övergång till en cirkulär ekonomi. De enskilda skogsägarnas vård, skötsel och beslutsrätt är överlägsen för mångfald, variation, sysselsättning och en levande landsbygd, som så många politiker säger att de vill värna.

Att bevara och vara med om en framtida utveckling är en vision.

Karin Brunsberg, skogsägare, LyckebyLÄS MER: Regeringen lämnar svenska skogsägare i sticket

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen