Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 9 september 2017

Trovärdigheten kan bli skadad

Den nya mätmetoden för virke är snabbare – men hur säker är den? Det undrar Leopold Johansson i ett debattinlägg och vill att virkesmätningsföreningarna redovisar avvikelse-resultaten.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Rolf Segerstedt

I Land Skogsbruk den 25 augusti oroar sig flera skogsägare för den nya mätmetod med bildskärmsmätning av massaved som virkesmätningsföreningarna, VMF, nu i allt större omfattning har etablerat åt parterna på virkesmarknaden. Frågan måste anses som helt i sin ordning och befogad då mätmetoden är relativ ny. Utvecklingsarbetet påbörjades 2005 och har tagits i bruk de senaste åren. Åkerisidan är odelat positiv till metoden då mätningen sägs ta endast fyra minuter för en fordonslast med fem travar med en volym på drygt 45 m3fub.

Antalet virkesmätningsföreningar har successivt minskat till de tre vi har i dag. I föreningarna pågick under 1980-1990-talen ett ständigt utvecklingsarbete där det bland annat togs fram lättare måttribbor, fasta mätlinjaler på mätbryggorna, redan mätta bankbredder och måttangivelser på fordonsstakarna för att minska mättiden per fordonslast.

Samordningsövningar mellan föreningarna genomfördes regelbundet där utbildning, uppföljning av mätresultat på alla sortiment och där en likformig mätning avseende avvikelser mellan ordinarie mätning och verklig volym genomfördes och utvärderades.

Kontrollansvariga i föreningarna hade vid den tiden ett stort antal kontrollmätare som genomförde dessa uppföljningar praktiskt, bland annat med ordinarie mätare närvarande. På så sätt kunde man ge en direkt analys av det ordinarie mätresultatet samt virkets beskaffenhet som krokighet och dålig kvistning som sammantaget påverkar den fasta vedvolymprocenten (m3fub), samt hur mycket vrak som den ordinarie mätningen inte hittat.

Resultaten (avvikelser volym och värde) redovisades kontinuerligt till parterna vilket stärkte VMFs trovärdighet i den opartiska rollen mellan köpare och säljare.

Det utvecklingsarbete som vi i dag kan se resultatet av med bildskärmsmätningen som metod måste också ges en lika stor öppenhet till leverantörerna, det vill säga skogsägarna.

Det är som bekant upp till virkesmarknadens parter att gemensamt och tillsammans med virkesmätningsrådet, VMR, och VMF som ansvarar för mätningen att avgöra hur mätningen ska utföras på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och med så små avvikelser som möjligt mot verklig volym och värde. Som sägs i artikeln har informationen varit väldigt liten om den nya metodens innebörd samt hur stor avvikelse metoden mot verklig volym har jämfört med tidigare konventionell mätning.

Med tanke på de stora volymer som mäts in med bildskärmsmätning måste de väl ändå finnas hos VMF ett stort antal uppföljningstravar som visar hur stor den genomsnittliga avvikelsen är.

Att inte redovisa resultaten, beror det på att avvikelserna är större än man vill erkänna? Det vore på sin plats att VMF genast publicerar resultaten, annars kan trovärdigheten för VMF allvarligt skadas.

Leopold Johansson

Skogs- och viltkonsult, före detta skogsägare

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen