Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 7 juli 2019

Statsförvaltningen ersätter grundlagen med ”allmänna råd”

Trots att 30 procent av skogsmarken skyddas drivs konfiskationen av mark vidare. Statsförvaltningens vägran att respektera äganderätten genom alla påhittade undantag bör utredas, skriver skogsägaren Sverker Liden.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 En myndighet kan aldrig själv hitta på egna regler till exempel ”allmänna råd” eller ”instruktioner” och grunda sina myndighetsbeslut på dem. Skogsstyrelsens instruktioner för nyckelbiotopsinventering är olagliga och tillämpas av tjänstemän utan tjänsteansvar, anser Sverker Liden.
En myndighet kan aldrig själv hitta på egna regler till exempel ”allmänna råd” eller ”instruktioner” och grunda sina myndighetsbeslut på dem. Skogsstyrelsens instruktioner för nyckelbiotopsinventering är olagliga och tillämpas av tjänstemän utan tjänsteansvar, anser Sverker Liden. FOTO: Henrik Dammberg

Den svenska statsförvaltningen bygger på idén om en klar åtskillnad på politiska beslut och myndighetsbeslut. Det betyder att riksdag och regering fattar beslut genom klara lagar och förordningar och myndigheterna tillämpar dem i löpande ärenden.

En myndighet kan aldrig själv hitta på egna regler till exempel ”allmänna råd” eller ”instruktioner” och grunda sina myndighetsbeslut på dem. De saknar demokratisk förankring. Alla beslut som fattats på ett sådant sätt bör rivas upp med hänvisning till grundlagen.

Skogsstyrelsens instruktioner för nyckelbiotopsinventering är olagliga. De saknar demokratisk förankring och tillämpas av tjänstemän utan tjänsteansvar.

Myndigheterna och domstolarna, vars befattningshavare är politiskt tillsatta, vill inte ha någon diskussion och ifrågasättande av vem som egentligen har ansvaret när det inte finns klara och entydiga förordningar och saknas tjänstemannaansvar i myndigheterna. Det är förutsättningen för den myndighetskultur som utvecklats av regeringen tillsatta domare, myndighetschefer och lobbyistdominerade styrelser.

Genom att, i praktiken, flytta lagstiftning från riksdagen till myndigheterna och låta domare tillsatta av regeringen sätta prejudikaten undermineras riksdagens lagstiftningsmakt och medborgarnas rättigheter.

Myndigheternas ”allmänna råd” och andra påhitt väger i domstolarna tyngre än Sveriges och EUs grundlag. I den statliga älgförvaltningen skadas markägarens föryngring. Markägaren får ingen ersättning utan straffas och åläggs att återställa föryngringen.

I nyckelbiotopsinventeringarna saknas kunskap om behoven och regeringen överlåter åt Skogsstyrelsen att bestämma regler som borde fastställas i en förordning. Trots att 30 procent av skogsmarken skyddas drivs konfiskationen av mark vidare.

Staten vägrar ersätta markägare för inskränkningar som görs i äganderätten. När rättsprövning av regeringens inventeringsbeslut begärdes, vägrade de av regeringen tillsatta domarna att pröva beslutet. Bristerna i statsförvaltningen leder till omfattande miljöförstörelse och ekonomiska förluster.

Hur laglig är myndighetsutövningen i Sverige om det saknas klara och entydiga förordningar och tjänstemannaansvar? Frågorna om manipulationen av myndighetsutövningen genom ansvarsfrihet, utdelning av skattemedel, lobbyinblandning i myndighetsutövningen, vägran att diarieföra, konfiskering av egendom och politisk utnämning av domare bör lyftas till EU-kommissionen.

Varför ändrar inte regering och riksdag felaktigheter i skogsvårds- och jaktlagen? Varför stödjer två liberala partier vänsterregeringens manipulation av myndighetsutövningen? Det är snarare statsförvaltningens vägran att respektera äganderätten genom alla påhittade undantag än äganderätten i sig som bör utredas. Kommer stödpartierna sälja ut liberalismens grundpelare mot några miljarder till fortsatta konfiskationer?

Sverker Liden,

Jägmästare, skogsägare och mångfaldsarbetare

Relaterade artiklar

Till toppen