Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 27 januari 2017

Spekulera inte i avverkningstid utifrån prisnivåer

Södras medlemmar har byggt upp en världsindustri som behöver virke varje år, varje månad och varje dag. Det ligger i sakens natur att ägarna inte kan spekulera mot sitt eget företag och bara avverka vissa år. Det skriver Magnus Berg, medlemschef Södra i ett debattsvar.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Rolf Segerstedt

Sune Håkansson tar i debattartikel i ATL upp ett antal frågor kring Södra som han vill diskutera. Bra, en dialog bland medlemmarna är en viktig del i att utveckla Södra. Vi har också särskilda forum för medlemsdialog i form av ägarmöte och årsmöten. Den senaste omgången ägarmöten höll vi för ett år sedan och temat var då hur medlemmarna vill göra affärer med sitt Södra.

Några korta kommentarer till de frågor Håkansson tar upp. När det gäller de rekommenderade slutavverkningsåldrarna så har de sänkts. Tidigare rekommendationer tog inte tillräcklig hänsyn till risker som storm, rotröta och insektsangrepp. Det är ett stort kapital som exponeras för risk om man överhåller skog. Samtidigt har Södras förädlingsprogram tagit fram snabbväxande plantmaterial. Skogsägaren kan därför öka avkastningen på skogsgården genom att byta ut gammal skog med hög risk och låg förräntning mot en ny skogsgeneration med nytt plantmaterial. Värt att notera är att våra rekommendationer för slutavverkningstidpunkt ligger 10-20 år över skogsvårdslagstiftningens lägsta slutavverkningsåldrar.

Håkansson undrar om industrin kan ta emot det virke som kommer ut från skogen vid en övergång till lägre slutavverkningsålder. Svaret är ja. Götaland är ett införselområde för timmer och även för fiber. Södra har också under de senaste åren byggt ut produktionskapaciteten i både sågverk och massaindustri.

Jag vill även avråda från att spekulera i avverkningstidpunkt utifrån prisnivåer. Ett överhållet bestånd tappar i genomsnitt 3000-4 000 kronor per hektar i värde per år. Då är det bättre att avverka, ersätta med en ny och växtligare skog och sätta pengarna i högre förräntning. En sådan investeringsmöjlighet som Håkansson tar upp är ju att investera i Södra i form av insatskapital.

Det är egentligen aldrig fel år att avverka det som behöver avverkas enligt resonemanget ovan. Södras medlemmar har byggt upp en världsindustri som behöver virke varje år, varje månad och varje dag. Det ligger i sakens natur att ägarna inte kan spekulera mot sitt eget företag och bara avverka vissa år. Då skulle deras värdeskapande industri inte kunna överleva. Det är företagandets villkor. Hittills får det sägas ha varit lönsamt för ägarna att ta ansvar för sin industri, inte minst blir det tydligt när det gäller att rädda värden efter större stormar.

Håkansson pekar på den låga lönsamheten i sågverken. Det är riktigt att den varit för låg. Därför pågår ett omfattande arbete med att se över struktur, marknadsstrategi med mera för att förbättra lönsamheten. Det är helt nödvändigt att vi lyckas med det. Jag vill också säga att jag är övertygad om att Södra behöver äga egen sågverksindustri. Det är ett sätt att ta ansvar för den långsiktiga avsättningen för medlemmarnas timmer. Man kan bara spekulera i vad timmerpriset hade varit om inte Södra haft sågarna.

Magnus Berg

Medlemschef Södra

Till toppen