Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 10 december 2016

Södra tar ansvar för lönsamheten

Vi lägger inte ned verksamheter för att vi är onda eller tycker att det är roligt. Tvärtom har vi stor förståelse för de bekymmer som uppstår i och med att sågen i Ramkvilla läggs ned. Det skriver Lena Ek, Södra.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Christer Hedberg

Södras 50 000 medlemmar äger drygt hälften av all privatägd skog i södra Sverige. Verksamheten är lokalt förankrad i 19 olika verksamhetsområden och vi har över 3 500 anställda. Vi är en av världens största tillverkare av barrsulfatmassa och vi sågar årligen cirka två miljoner löpmeter golv, paneler och hyvlade produkter.

Jag vill vara tydlig med att Södras uppdrag i dag är detsamma som när skogsägarföreningen en gång startade, att säkra och stärka lönsamheten för familjeskogsbruket. Vår industriella verksamhet finns till just av den anledningen.

Den bilden bör man ha för ögonen när man läser Rickard Melkerssons litania om Södra som ett medvetet illvilligt företag som utarmar landsbygden. I huvudsak är det samma åsikter han torgfört vid upprepade tillfällen i landsortspressen.

Tyvärr har sågverksamheten dragits med alltför svag lönsamhet under många år. Även om våra medarbetare gjort goda insatser räcker det inte alltid till.

Vi lägger inte ned verksamheter för att vi är onda eller tycker det är roligt. Tvärtom har vi stor förståelse för de bekymmer som uppstår i och med att sågen i Ramkvilla läggs ned, och vi försöker stötta enskilda som berörs. Ett flertal har också erbjudits andra anställningar.

Sågverken är fortsatt viktiga för Södras medlemmar. Därför investerar vi också för framtiden och gör förändringar för att stärka lönsamheten. Den inriktningen är väl förankrad hos våra medlemmar och förtroendevalda inom Södra. Det innebär exempelvis satsningar på andra orter, som Långasjö, Värö och Orrefors.

Det Melkersson tycks ha svårt att acceptera är att Södra verkar på en marknad med hård konkurrens. Beslutet att lägga ned sågen i Ramkvilla ska ses i ljuset av att vi nu tar krafttag för att åstadkomma en rationell struktur som förbättrar logistik och råvaruflöde.

Dessa åtgärder vidtar vi för att göra det möjligt för våra medlemmar att fortsätta bedriva ett aktivt och lönsamt skogsbruk. Vi kan inte basera våra beslut på andra fakta än vad som är bäst för våra medlemmar.

Vårt uppdrag är inte att fatta regionalpolitiska beslut, eller att skänka bort affärer till konkurrenter, utan att ta ansvar för att långsiktigt stärka lönsamheten för våra 50 000 medlemmars skogsbruk.

En motfråga till Melkersson är om han verkligen tror att en kampanj fylld av smutskastning och dystopiska skildringar av ett utdömt öde landskap är det som Ramkvilla bäst behöver just nu.

Jag tillåter mig att tvivla.

Lena Ek,
Ordförande Södra skogsägarna ekonomisk förening

LÄS MER: Södras nya strategi utarmar landsbygden

Till toppen