Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 18 augusti 2018

Sluta stympa tallar i fröplantager

Fröplantagerna stympar tallarna som de tar frön ifrån, vilket ger stressade fröträd och buskliknande tallplantor, skriver Torbjörn Carlson, Vänge, i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Istock

I Land Skogsbruk nummer 27-28, togs det dåliga för att inte säga förskräckligt usla växtsättet hos många dyrt köpta tallplantor upp. Min hustru och jag har noterat att en väldigt stor andel av köpta tallplantor har ett dåligt växtsätt med mycket grova grenar och att de ofta inte sträcker sig i höjden på ett normalt sätt för tallar när de står glest. Som tur är har huvuddelen av de köpta tallplantorna på hennes mark inte det usla växtsätt som visas upp i artikeln i Land Skogsbruk utan är huvudsakligen grovgrenade eller vargtallar.

Vi har också observerat hur fröplantagerna stympar tallarna som de tar frön ifrån. Första gången vi såg det blev vi förskräckta och undrade vad det var vi såg men sedan har vi sett liknande fröplantager på andra ställen och inser att det är det normala för att få snabb och riklig kottsättning genom att stressa träden.

Goda gener är något som är svårt att ändra på och det är säkert så att i grunden har de flesta av träden på dessa fröplantager goda gener. Det finns tyvärr ytterligare en sak som påverkar avkommans genuttryck och detta är metylering (en del av epigenetik där geners uttryck ändras utan förändring i gensekvensen). Metylering har kommit fram som en viktig sak för människor och andra djur, där föräldrarnas uppväxt och liv påverkar genuttrycket hos avkomman. Det kan ta sig uttryck som att avkomman (1-2 generationer senare, kanske mer) får större förmåga att inlagra fett om föräldrarna/förfäderna har svultit under uppväxten.

Det vore inte konstigt om den extrema stress som framtvingar kottsättningen på fröplantagernas tallar orsakar en metylering av den genetiska koden i fröna, som resulterar i att plantorna gör allt för att överleva och därför skjuter skott och får ett buskliknande utseende. Detta är någonting som självföryngrade tallar endast gör när de är under attack (älgbetning, brott etcetera). Vad som är helt tydligt är att planterade tallar är grövre i växten med mycket grova grenar och har dålig höjdtillväxt när de står för glest (vargtallar).

Min hustru och jag misstänker att metylering av den genetiska koden på fröplantagerna kan vara orsaken till att många plantor får grovt/fult växtsätt och till och med buskliknande utseende, trots goda framavlade gener.

Vi föreslår två saker:

– Sluta med att stympa tallar i fröplantager, låt träden växa normalt. Det ger garanterat sämre ekonomi för fröplantagerna med längre omloppstider men kan betala sig i långa loppet för Skogssverige.

– Forska om ifall metylering hos tallfrö från fröplantagerna kan vara orsaken till de eländigt växande tallarna.

För egen del tror vi inte så mycket på köpta tallplantor numera, efter att ha sett hur de ser ut efter 15–30 år i vår egen skog. Många stryker med i röjning och de som inte gör det kommer säkert till stor del att ryka i den första gallringen. Som en av våra vänner sa om planterade tallar: ”Man planterar dem endast för att tillfredsställa Skogsstyrelsen, sen röjer man bort dem och låter de självföryngrade tallarna stå”.

Torbjörn Carlson,

Vänge

LÄS OCKSÅ: Torkan tvingar plantskolor kassera skogsplantor

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen