Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 2 december 2016

Släpp inte ut skogens kollager i luften

Mårten Bendz förespråkar att offra den biologiska mångfalden, avverka skogen i alla reservat och bränna upp veden som biobränsle. Han tänker sig att detta skulle vara bra för klimatet. Men helt bortsett från de problemen med att strunta i biologisk mångfald skulle detta inte gynna klimatet – tvärtom. Det skriver Elin Götmark ,talesperson för föreningen Skydda Skogen i ett debattsvar.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Bild 1/2 FOTO: Kylliki Hellström
Bild 2/2 FOTO: Marie Henningsson

Vi förklarar först skillnaden mellan kollager och kolsänka: ett kollager är något som innehåller lagrad kol, och en kolsänka är något som aktivt tar upp kol (motsatsen kallas kolkälla). Hyggen har mycket små kollager och är dessutom kolkällor när material i marken bryts ner. Ungskogar har små kollager men är stora kolsänkor. Avverkningsmogna skogar har stort kollager och är fortfarande kolsänkor. Gammelskogar har mycket stora kollager och kan vara kolsänkor eller kolkällor beroende på olika faktorer.

Bendz fokuserar bara på kolsänkor och struntar i kollager. Om vi skulle avverka alla gamla skogar i landet och använda till biobränsle skulle hela deras kollager hamna i atmosfären och bidra till växthuseffekten, och det skulle ta lång tid för dem att växa upp igen. Kolsänkan Bendz vill uppnå skulle gå åt bara till att kompensera det man släppte ut från början. Det tar cirka hundra år innan klimateffekten av skogsbiobränslen blir bättre än för fossila bränslen. Detta gäller även på landskapsnivå eftersom en lägre medelålder ger ett mindre kollager.

Det är viktigt att minska koldioxidhalten i luften på kort sikt, eftersom vi annars kan nå så kallade "tipping points" där återkopplingsmekanismer i naturen sätts igång som vi inte kan stoppa (till exempel att permafrosten tinar).

Men vi förespråkar förstås inte fossila bränslen – i stället borde vi minska vår totala energianvändning och samtidigt främja kolinlagring. För att nå en hållbar utveckling och trygga människans långsiktiga överlevnad krävs också en bevarad biologisk mångfald. Kortsiktigt skulle det givetvis gynna skogsindustrin att avverka alla gammelskogar, men långsiktigt är ett utarmat skogslandskap även ett hot mot skogsbruket.

Elin Götmark

Talesperson för föreningen Skydda Skogen

Till toppen