Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 13 januari 2018

Nyckelbiotop är ett underlag – ingen skyddsform

Nyckelbiotoper är och förblir ett inventeringsresultat. Hur resultatet sedan används av skogsbruket är inte Skogsstyrelsens fråga. Det skriver Göran Rune, Skogsstyrelsen, i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Lurendrejeri om nyckelbiotoper, skriver Marcus Svensson, näringspolitisk kommunikatör på Södra, i Land Skogsbruk. Med det anslaget borde han vara noggrannare med sin hantering av fakta.

Södra vet mycket väl att nyckelbiotopsinventeringen är ett kunskapsunderlag över var det finns skogar med så höga naturvärden att de uppfyller kraven för nyckelbiotop. Det är ingen skyddsform. Och innebär inte heller att Skogsstyrelsen förbjuder avverkning.

I sammanhanget går det inte att som Marcus Svensson helt bortse från det faktum att certifierade skogsägare förbinder sig att inte avverka nyckelbiotoper. Eller att certifierade virkesköpare enligt certifieringsreglerna inte får köpa virke från en nyckelbiotop.

Dessa regler styr inte Skogsstyrelsen över. Det gör däremot Södra som medlemsorganisation i certifieringssystemen FSC och PEFC.

Registreringen av nyckelbiotoper kan få stora ekonomiska konsekvenser för enskilda skogsägare. Det är ett skäl till att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i strategin för formellt skydd prioriterar de markägare som har stor andel nyckelbiotoper när skog ska skyddas och ersättning betalas ut. Omkring 3 000 skogsägare berörs av detta.

Regeringen har dessutom avsatt 250 miljoner kronor extra årligen under tio år för skydd av skog. Pengarna kommer inte att räcka till all skyddsvärd skog, men det är ändå totalt 2,5 miljarder mer än tidigare.

1999 hade Skogsstyrelsen registrerat 40 000 stycken nyckelbiotoper. Bedömningen som då gjordes var att det fanns 70 000–80 000 stycken nyckelbiotoper kvar i landet. Detta gäller alltså antalet, inte hektar som Marcus Svensson skriver. Sedan dess har ny kunskap tillkommit.

I dag finns totalt ungefär 470 000 hektar registrerade nyckelbiotoper, vilket motsvarar cirka två procent av den produktiva skogsmarksarealen.

En skattning, gjord efter kontrollinventering år 2000, säger att ungefär 800 000 hektar utgörs av nyckelbiotoper, vilket motsvarar knappt fyra procent av den produktiva skogsmarksarealen.

Detta är något vi sagt i över 15 år.

Vi snurrar ingen tombola när vi fattar beslut om skydd av skog. Vi prioriterar mellan olika skyddsvärda objekt med stöd av den nationella strategin. Samtidigt innefattar den skogspolitik som Marcus Svensson refererar till också en förväntan om frivilliga avsättningar, vilket han borde känna till. Men det finns ingen förväntan på att varje enskild skogsägare ska avsätta fem procent, vilket Marcus Svensson ger intryck av.

Regeringen har aviserat ett uppdrag att genomföra en landsomfattande nyckelbiotopsinventering under tio år. Att vi är tydliga med att inventeringen inte är ett sätt att skydda skog, brukar uppskattas i skogsägarleden. Det är därför förvånande att Marcus Svensson i sin argumentation snarare beskriver nyckelbiotoper som en skyddsform.

Nyckelbiotoper är och förblir ett inventeringsresultat. Hur resultatet sedan används av skogsbruket är inte Skogsstyrelsens fråga.

Göran Rune

Chef för Skogsavdelningen, Skogsstyrelsen

LÄS MER: Lurendrejeri om nyckelbiotoperLÄS MER: Dags att avliva myterna om nyckelbiotoper

Relaterade artiklar

Till toppen