Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 21 oktober 2017

"Skogsstyrelsen bör ingripa"

Skogsstyrelsen både kan och bör ingripa eftersom den utsetts som garant för att virkesmätningen går rätt till av både staten och intressenterna. Det skriver Sverker Liden i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Enligt propositionen om virkesmätning ifrågasattes om det var nödvändigt att lagstifta om virkesmätningen, men alla parter var angelägna om lagstiftning och att behålla Skogsstyrelsen som tillsynsmyndighet för att bevara trovärdigheten. Virke för 40 miljarder kronor mäts, enligt propositionen, in varje år.

Företrädare för virkesmätningsföreningen hävdar att representanter för säljarna har godkänt metoderna. Enligt virkesmätningsföreningarnas stadgar ska styrelserna vara partssammansatta men enligt årsredovisningarna är majoriteten av styrelseledamöterna köpare. Vem som är köpare eller säljare avgörs av hur man agerar på marknaden. Att bluffa om styrelsens sammansättning stärker inte trovärdigheten.

Skogsstyrelsen både kan och bör ingripa eftersom den utsetts som garant för att allt går rätt till av både staten och intressenterna. VMF Syds årsredovisning är en officiell redovisning av föreningens verksamhet. Den bör göra en korrekt redovisning av styrelsens sammansättning mot bakgrund av den uppgift föreningen har.

Skogsstyrelsen bör, om den väljer att inte ingripa, redovisa för skogsägarna (säljarna) att de inte har hälften av platserna i styrelserna och att det är köparna som bestämmer mätmetoderna. Man kan också uppmärksamma förhållandena för revisorerna och Bolagsverket vilket har att granska både årsredovisning och förvaltningsberättelse och ta ställning till om den ekonomiska föreningen bedriver sin verksamhet enligt sina stadgar.

DEBATT: Skogsstyrelsen får inte bestämma över styrelsen för virkesmätningsförening

Om skogsägarna får korrekt information från Skogsstyrelsen kan de sedan välja mellan olika alternativ. Närmast ligger till hands att inte leverera virke förrän metoderna granskats av pålitliga representanter för säljarna som kan rekommendera eller avstyrka olika metoder. Ett annat alternativ är att sälja rotposter som mäts upp i skogen. Då undviks både att köparen bestämmer hur virket ska apteras och ensidigt bestämda mätmetoder vid industrin.

Skogsstyrelsens hävdar en bokstavstolkning av lagen när man anser att man inte kan lägga sig i hur föreningarnas styrelser ser ut. Men varför meddelar inte Skogsstyrelsen regeringen att den inte kan undersöka de privata avsättningarna av skogsmark eftersom det saknas lagstiftning om frivilliga avsättningar och att Skogsstyrelsen och regeringen inte heller kan sätta upp mål för dem?

Att som Skogsstyrelsen vägrar att ingripa och informera strider mot Skogsstyrelsens uppdrag. Agerandet ställer också frågor om hur Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna och skogsägarna samarbetar i andra sammanhang när enskilda skogsägare fråntas rättigheter, gör ”frivilliga” åtaganden, utsätts för statlig skadegörelse eller påförs skyldigheter. Kommer Skogsstyrelsen att vidta någon åtgärd med anledning av att köparna tagit över virkesmätningen?

Sverker Liden

Jägmästare

DEBATT: ”Fjärrmätning ger inte sämre kvalitet”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen