Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 4 oktober 2019

Skogsindustrins skadliga bojkott fortsätter

I princip kräver skogsindustrin att små skogsägare ska avhända sig bestämmanderätten över sin skog. Den fortsätter också en skadlig bojkott av virke från nyckelbiotoper med stöd av lobbyorganisationer, skriver Sverker Liden.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Lobbyorganisationerna ställer sig bakom industriföretag som utnyttjar sitt monopol till att driva igenom oskäliga avtal och driva bojkotter som motverkar samhällets miljömål, skriver Sverker Liden.
Lobbyorganisationerna ställer sig bakom industriföretag som utnyttjar sitt monopol till att driva igenom oskäliga avtal och driva bojkotter som motverkar samhällets miljömål, skriver Sverker Liden. FOTO: Mats P. Ostelius

Skogsindustrin har meddelat att den ämnar fortsätta sin utmanande hantering av de små skogsägarna. Inte nog med att skogsindustrin betalar de små skogsägarna hälften av vad de betalar för det virke de importerar. Industrierna utnyttjar sina regionala monopol till att fortsätta att kräva att skogsägarna ska skriva på avtal som innebär att industrin kan bryta avtalet och införa nya krav utan uppsägning och omförhandling.

I princip kräver de att de små skogsägarna ska avhända sig bestämmanderätten över sin skog. Skogsindustrin fortsätter också sin i mitt tycke skadliga och felaktiga bojkott av virke från nyckelbiotoper med stöd av en lång rad lobbyorganisationer. I den lobbystyrda skogspolitiken betyder den enskilde skogsägarens rätt mycket lite.

Om Skogsstyrelsen registrerar en nyckelbiotop innebär det ett omedelbart förbud för skogsägaren att vidta några skogliga åtgärder utan samråd med Skogsstyrelsen. Om skogsägaren gallrar eller slutavverkar utan samråd kan Skogsstyrelsen beslagta virket och straffa skogsägaren. Det är i praktiken omöjligt för skogsägaren att avverka och sälja virket om inte Skogsstyrelsen medgett avverkning och lämnat föreskrifter för den. Det kan också vara Skogsstyrelsen som tar initiativ till en avverkning för att skydda de bevarandevärden den anser finns på platsen.

Köpbojkotten är således fel i sak och försvårar Skogsstyrelsens syfte med skyddet. Ska Skogsstyrelsen köpa virket från avverkningen och elda upp det på plats? Lobbyorganisationerna och skogsindustrin är antingen djupt okunniga om hur nyckelbiotopförvaltningen fungerar eller ute efter att skapa konflikt för konfliktens egen skull. Är tanken att på det sättet motivera Sida och Naturvårdsverket att belöna dem med ännu mer pengar?

Varför erkänner inte Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Svenska Kyrkan och Röda Korset att de har fel och tar avstånd från FSCs och skogsindustrins hantering?

Jag anser att Sida och Naturvårdsverket frångår EUs upphandlingsregler när de delar ut skattebetalarnas pengar till lobbyorganisationer de gillar utan reglementsenlig upphandling. De har i stället infört en uppförandekod. Medger koden att lobbyorganisationerna ställer sig bakom industriföretag som utnyttjar sitt monopol till att driva igenom oskäliga avtal och driva bojkotter som motverkar samhällets miljömål?

Regeringen bör ingripa och ålägga Sida och Naturvårdsverket att omedelbart upphöra med utbetalningarna till Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Svenska Kyrkan och Röda Korset. Dessa miljarder kan dras in från myndigheterna och göra bättre nytta i välfärden. Statliga ämbetsmän bör dessutom inte sitta på förtroendeuppdrag i lobbyorganisationer inom det område som deras myndigheter verkar. Regeringen bör därför ålägga representanter från statliga myndigheter att omedelbart lämna Världsnaturfondens förtroenderåd.

Sverker Liden

Jägmästare, skogsägare, mångfaldsarbetare

Relaterade artiklar

Till toppen