Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 21 mars 2018

Skogsbruket en hörnpelare i välfärdsstaten

INTERNATIONELLA SKOGSDAGEN. "Skogen har betytt mycket för oss som lever i Sverige", skriver Olov Söderström VD för skogsägarföreningen Norrskog i ett debattinlägg, med anledning av den Internationella Skogsdagen, som infaller idag.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Bengt Weilert

Idag, den 21 mars, infaller den Internationella skogsdagen, instiftad av FN. Eftersom jag tycker att skogen, och i synnerhet vår svenska skog, är fantastisk välkomnar jag verkligen denna dag. Skogen har betytt mycket för oss som lever i Sverige.

Skogen har värmt oss, den har hjälpt oss bryta malm och framställa järn i äldre tider. Pottaska och tjära har varit viktiga exportvaror på den tiden vi var riktigt fattiga. Den har i hög grad bidragit till att vi under 1900-talet gjorde oss fria från fattigdomen och blev ett av världens rikaste länder. Trots detta, eller snarare tack vare, byggde vi dessutom upp ett förråd av virke i de svenska skogarna som nu är mer än dubbelt så högt som det var för drygt hundra år sedan då vi började inventera våra skogar. Baksidan av myntet var att vi tog för lite hänsyn till naturens behov av mångfald och diversitet. Därför ändrades skogspolitiken år 1993. Sedan dess har mycket hänt i den svenska skogen. Gammal död ved, enskilda träd och trädgrupper sparas vid avverkningar idag. Skogsägarna själva lämnar områden till helt fri utveckling där inget skogsbruk bedrivs. Tillståndet i den svenska skogen är ur ekologisk synpunkt bättre än på länge, och det blir bara bättre och bättre tack vare den ”nya” skogspolitiken och skogsbrukets nuvarande metoder.

Om vi lägger ihop all skogsmark som inte brukas idag uppgår andelen till över 25 procent. FN har deklarerat att vi globalt skall spara 17 procent av varje typ av landområde till fri utveckling. Som vanligt är vi svenskar duktiga på att följa internationella direktiv. Trots detta hörs i den allmänna debatten larm om att skogen är på väg att ta slut och att skogarna utarmas. Sanningen är som sagt en annan. Sanningen är att vissa politiker, statliga och regionala myndigheter går hand i hand med mer eller mindre extrema miljöorganisationer och använder data som saknar förankring i helhetsbilden. Så till exempel används begrepp som ”produktiv skogsmark nedanför odlingsgränsen” för att blanda bort korten och ge en annan bild av tillståndet än den jag ger.

Det här är allvarligt. Den svenska skogen är fortfarande mycket viktig för vår ekonomi och vår välfärd. Skatteintäkterna från skogsbruk och skogsindustri är en av hörnpelarna i vår välfärdsstat, särskilt viktigt är detta i våra glest befolkade inlandskommuner. Det är dessutom där som myndigheterna anstränger sig mest för att minska arealerna skog som får brukas. Som bekant har vi också ett stort behov av att minska användningen av fossila råvaror som kol och olja, sand och kalk till cement, malm etcetera. Trä och andra produkter från skogen är definitivt en del av lösningen på detta. Skogen är som galten Särimner eller asken Yggdrasil i den nordiska mytologin, den växer upp igen efter skörd. Vi har alltså all anledning att öka produktionen av nyttigheter från våra skogar, inte tvärtom!

Leve den svenska skogen! Låt den fortsätta växa och bidra till en hållbar utveckling, till gagn för både klimatet och välfärden!

Olov Söderström

VD, skogsägarföreningen Norrskog

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen