Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 10 februari

"Skogen utarmas av Länsstyrelsens jaktbeslut"

Man kan skratta åt länsstyrelsens brännvinsadvokatyr men dess beslut visar att länsstyrelsen inte förstår hur allvarlig utarmningen av skogen är och att statens förvaltning bara ökar den, skriver Sverker Liden, jägmästare, i ett debattinlägg.

På min mark har jag cirka 12 hektar fyraåriga planteringar. De består av planterad gran med en gles skärm av tall med målet att få en blandskog. En del har planterats med tall inom ett två meter högt hägn. Förra vintern begärde jag skyddsjakt på två valfria älgar efter att älgen betat ner tallplantor och även en del av granen. Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljade endast skyddsjakt på en kalv vilken omedelbart sköts. Därefter begärde jag skyddsjakt på en valfri älg.

Efter diverse turer avslog Naturvårdsverket yrkandet med hänvisning till ett antal skäl. Förvaltningsrätten avvisade samtliga skäl utom ett, nämligen att skyddsjakten säkert skulle leda till att alla skador upphörde. Jag borde ha begärt skyddsjakt på samtliga älgar för att få den effekten.

I december 2017 började skadorna igen. Nu hoppade de stora älgarna in över ett två meter högt hägn medan en kalv blev kvar utanför. Med hänvisning till Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets tidigare krav begärde jag skyddsjakt på två valfria djur men förklarade mig även villig att fälla det tredje om länsstyrelsen ansåg det nödvändigt. Älgförvaltningsgruppen tillstyrkte.

Länsstyrelsen avslog och beviljade endast skyddsjakt på den kalv som inte kunde ta sig in i hägnet. Man kan skratta åt länsstyrelsens brännvinsadvokatyr men beslutet visar att länsstyrelsen inte förstår hur allvarlig utarmningen av skogen är och att statens förvaltning bara ökar den. Domen i Förvaltningsrätten bryr man sig inte om.

Riksdagen har gett länsstyrelserna möjlighet att utlysa avlysningsjakt eller skyndsamt bevilja skyddsjakt för att stoppa skador på skogen. Det vägrar Länsstyrelsen i Västra Götaland att göra. Denna vägran av länsstyrelserna att följa riksdagsbeslutet får långtgående följder, dels orsakar den skador för ett par miljarder kronor per år, dels avskräcks skogsägare från att försöka föryngra med annat än gran. Tjädermålet, utanför Borås, är en illustration hur staten utarmar tallskogen med älgförvaltningen och därefter beslagtar återstående tallskog för att skydda tjädern.

Länsstyrelsen har stora befogenheter inom jord- och skogsområdet. Länsstyrelsens hantering av älgförvaltningen är en uppvisning i godtycke och likgiltighet för ekonomisk och miljömässig förstörelse, något man aldrig skulle acceptera från skogs- och jordbrukarnas sida. Då utdömer staten skyhöga viten.

Kan landshövdingen för Västra Götaland, Anders Danielsson, förklara varför länsstyrelsen vägrar leva upp till gällande riksdagsbeslut i sin älgförvaltning? Varför analyserar inte Länsstyrelsen i Västra Götaland vilken nivå på älgstammen som är förenlig med det skogsbruk riksdagen beslutat om, varför använder Länsstyrelsen inte de medel riksdagen beslutat om, avlysningsjakt och skyddsjakt, för att undvika skador och varför respekterar Länsstyrelsen i Västra Götaland inte de beslut i Förvaltningsrätten som man själv drivit fram?

Landshövdingen har förklarat sig ha en välvillig inställning till länet och dess invånare. Varför inte stoppa Länsstyrelsens systematiska förstörelse av enskild egendom?

Sverker Liden

Jägmästare

LÄS OCKSÅ: Snön tvingar älgar in i tätbebyggda områden

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen