Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 28 oktober 2016

Se över allmänhetens rätt att överklaga

I dag har miljöorganisationer rätt att överklaga i princip alla beslut som grundas på miljörelaterad lagstiftning, något som kan innebära en orimlig situation för den enskilde. Det skriver Staffan Danielsson och Daniel Bäckström, riksdagsledamot (C).

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Daniel Bäckström och Staffan Danielsson.
Daniel Bäckström och Staffan Danielsson.

En liten förening i Stockholm kan till exempel överklaga beslut om vargjakt i helt andra delar av landet. Den rättigheten har däremot inte en organisation som företräder djurhållare som är direkt berörda av vargen.

Det är rimligt att miljöorganisationer ska ha rätt att överklaga beslut om verksamheter med betydande miljöpåverkan som exempelvis industrier och stora infrastrukturprojekt. Men det vore också rimligt att brukarorganisationer fick rätt att överklaga beslut i miljöfrågor då ett stort antal brukare berörs av beslutet. Den rätten finns inte.

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen kan miljöorganisationerna nu i praktiken även överklaga hur enskilda ska få bruka sin mark. Det kan innebära en orimlig situation för den enskilde med domstolsprocesser som kan ta flera år och omfattande kostnader.

Talerätten har fått en kraftig slagsida. Det finns sällan en sanning om miljön eller någon som bäst företräder denna sanning. Det finns ofta inbyggda konflikter i miljöfrågorna. Det som är bra ur en miljöaspekt kan vara dåligt ur en annan.

Här är några exempel:

Skogsbruk påverkar ibland biologisk mångfald negativt, men möjliggör att förnybara produkter ersätter sådana som är fossila och resurskrävande. Kor kan bidra till ökade utsläpp av växthusgaser, men utan dem skulle värdefull biologisk mångfald gå förlorad. Vargen har i sig ett bevarandevärde, men en alltför stor vargstam försvårar djurhållningen och därmed bevarandet av odlingslandskapets biologiska mångfald.

I andra situationer finns en gemensam bild av ett miljöproblem, men det finns olika syn på hur man når det bästa resultatet. Exempelvis kan alltför långtgående miljökrav på jordbruket leda till att konsumenterna istället väljer billigare utländska produkter som är betydligt sämre för miljön.

Vår uppfattning är entydig. Svensk praxis, nationell rätt, styr i hög grad denna fråga. Därför bör regeringen ges i uppdrag att se över lagstiftningen i syfte att se över organisationers rätt att överklaga miljörelaterade myndighetsbeslut, så att den blir mer restriktiv.

Detta kräver vi i en färsk riksdagsmotion!

Staffan Danielsson, 
riksdagsledamot (C)

Daniel Bäckström,
riksdagsledamot (C)

Till toppen