Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 8 december 2020

Säkra markägarnas rätt att sköta sin skog

Skogsutredningen innehåller både positiva och negativa förslag. Låt oss förverkliga de positiva, det finns en riksdagsmajoritet för det, skriver Mats Nordberg (SD).

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Ett av de positiva förslagen i skogsutredning är att registrering av nyckelbiotoper ska upphöra, anser Sverigedemokraterna.
Ett av de positiva förslagen i skogsutredning är att registrering av nyckelbiotoper ska upphöra, anser Sverigedemokraterna. FOTO: Louise Elm, Skogsstyrelsen

Den 30 november presenterades den så kallade skogsutredningen. Den tillkom efter klagomål i riksdagen över att äganderätten systematiskt åsidosätts för skogsägare, men gavs även i uppgift att behandla frågor knutna till samhällets behov av virke och till biologisk mångfald. Tyvärr är utredningens resultat spretigt och speglar därmed regeringen och dess splittrade syn på miljö kontra landsbygdsutveckling.

Skogsutredningen innehåller en rad positiva förslag, men även flera negativa. Bland de positiva förslagen finns att upphöra med registrering av nyckelbiotoper, som lett till att skogsägare blockerats från att nyttja sin skog utan ersättning. Utredningen vill också halvera handläggningstiden för beslut om avverkning, att beslut om skydd av skog ska bygga på frivillighet och rimlig ersättning, samt att en nationell målsättning ska formuleras för ökad virkesproduktion.

Utredningen innehåller tyvärr även dåliga förslag. Flera av förslagen innebär utökade byråkratiska processer, vilket inte är till nytta för skogsbrukarna. Dessutom, trots att utredningen fastslår att skydd ska föregås av överläggningar med markägaren, föreslås ett nytt enormt reservat i Norrlands och Svealands inland, som torde beröra hundratals markägare. Detta är orimligt och onödigt. Området är den del av Sverige som redan har störst andel skyddad skog och därtill störst andel statlig skog. Vill regeringen prompt skydda mer skog där, så bör detta göras på statens mark, inte privatägd.

Kommunalråd i inlandet har redan länge protesterat mot att så mycket skog undantagits från brukande att sågverken saknar råvara, lantbruk läggs ned och såväl sysselsättning som utvecklingsmöjligheter i kommunerna hämmas.

Utredaren Agneta Ögren hävdar i Dagens Nyheter att vi inte kan begära att Brasilien ska spara sina skogar, om vi själva inte skyddar våra fjällnära skogar. Men i tropikerna huggs ju skogar ner och blir till åker eller betesmark. Sveriges uppgift måste vara att visa världen att skogsbruk och naturvårdshänsyn kan kombineras.

Låt oss förverkliga de delar av utredningen som säkrar markägarnas rätt att sköta den skog vi alla har nytta av och som ger landsbygd, turism och biologisk mångfald en chans att blomstra, men avvisa de förslag som är skadliga för landsbygdens befolkning och näringar. Det finns riksdagsmajoritet för detta – om S och C inte väljer att offra landsbygden för att blidka MP.

Mats Nordberg (SD), skogspolitisk talesperson

LÄS MER: Målen måste vara tydliga och inspirerande

LÄS MER: ”I en kommande akt måste politikerna in på scenen”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen