Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 3 februari 2018

”Regeringen sviker den svenska skogen”

”Det nationella skogsprogrammet skulle ha presenterats i början av 2017 men så blev inte fallet. Inte heller tar regeringen dialoggruppernas gedigna arbete och engagemang i att utforma förslag till nationella skogsmål på allvar”. Det skriver centerpartistrena Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Kristina Yngwe (C).
Kristina Yngwe (C).

Den svenska skogen står för en stor del av Sveriges ekonomi och fyller en viktig funktion i omställningen från fossilt oberoende. Därför behöver Sverige tydliga framtida spelregler och mål för vad vi ska ha den svenska skogen till.

Det är ett svek mot skogsnäringen att regeringen nu inte presenterar ett nationellt skogsprogram. Senast i regeringsförklaringen lovade statsminister Stefan Löfven (S) ett nationellt skogsprogram som skulle ge skogssektorn de verktyg och förutsättningar som behövs för att utveckla skogsindustrin på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Under alliansregeringen arbetade vi intensivt med skogens utveckling. Förutom den skogspolitiska propositionen, en skogspolitik i takt med tiden, arbetade vi med regelförenkling, stormstöd, miljödialog, förbättrade sätt att avsätta skog till naturvård, regler för att bekämpa illegal avverkning i Sverige och i andra länder med mera. Under Centerpartiets tid i regeringen tog vi också initiativ till visionen om Skogsriket.

Sedan den rödgröna regeringen tillträdde har hela skogsnäringen väntat på ett nationellt skogsprogram som skapar förutsättningar för ett fungerande näringsliv på landsbygden. Det nationella skogsprogrammet skulle ha presenterats i början av 2017 men så blev inte fallet. Inte heller tar regeringen dialoggruppernas gedigna arbete och engagemang i att utforma förslag till nationella skogsmål på allvar.

 Eskil Erlandsson (C).
Eskil Erlandsson (C).

Med andra ord har regeringen under fyra års tid låtit svensk skogsnäring stå på paus i väntan på bättre spelregler. I stället har regeringen ägnat sig åt att försämra villkoren för markägare och skapa fler och krångliga regler. Bland annat genom den digitala publiceringen av avverkningsanmälningar som gör det lättare att överklaga och stoppa avverkningar.

Regeringen har heller inte velat se över artskyddsförordningen, vilket lett till flera stoppade avverkningar på grund av bombmurkla och lavskrika.

Även inom EU har regeringen stått passiv vid hot mot den framgångsrika skogsbruksmodellen. Det var först tack vare ett initiativ från Alliansen som regeringen tvingades av riksdagen att aktivt motsätta sig EU-beslutade avverkningstak för svensk skog.

Senast i oktober 2017 presenterade regeringen den hårt kritiserade Skogsvårdslagsutredningen, som innehåller ett flertal skadliga förslag mot ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Att regeringen nu inte presenterar det utlovade nationella skogsprogrammet var droppen som fick bägaren att rinna över.

Regeringen har med Miljöpartiet i spetsen visat att man inte är redo att ge skogsägarna tydliga och långsiktiga spelregler genom ett nationellt skogsprogram. Den interna splittringen mellan S och MP gör att politiskt egenintresse sätts före långsiktig utveckling av jobb, exportinkomster, klimatsmarta material och ökat miljöskydd. Därför behöver Sverige behöver ett nytt ledarskap som står upp för en balans mellan brukande och bevarande för att säkra ett långsiktigt hållbart skogsbruk med ökad produktion, innovationer, export och ökat skydd av värdefulla miljöer.

Eskil Erlandsson (C),

landsbygdspolitisk talesperson

Kristina Yngwe (C),

miljöpolitisk talesperson

LÄS MER: Långt kvar till skogsprogrammet”Jag häpnar över tonläget”

Relaterade artiklar

Till toppen