Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 6 mars

Översyn av nyckelbiotoper och EU:s artskyddsförordning

Regeringens aptit på den enskildes egendom beror bland annat på att inget ansvar för myndigheternas förvaltning kan utkrävas, hävdar debattören Sverker Liden.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Nyckelbiotop i Småland.
Nyckelbiotop i Småland. FOTO: Christer Tufvesson

Nyckelmeningen i regeringens uppdrag till Skogsstyrelsen att inventera nyckelbiotoper är ”Vad som utgör en nyckelbiotop definieras av Skogsstyrelsen”. Den väcker flera frågor till exempel:

1. Kan regeringen delegera frågan till Skogsstyrelsen? Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har ju begärt att tillämpningen av EU:s artskyddsbestämmelser utreds av regeringen. Det är regeringens uppgift att i en förordning fastställa vad som är en nyckelbiotop. Vidare bygger tillämpningen av EU:s artskyddsbestämmelser på EU:s principer för myndighetsutövning.

2. Kan Skogsstyrelsen avgöra vad som är en nyckelbiotop eller ej? Vartenda hektar av Sveriges skog är ju unikt om man gräver tillräckligt djupt. Regeringen har inte rett ut hur mycket som behöver skyddas eller hur mycket som redan är skyddat av olika biotoper.

3. Kan en tjänsteman utan tjänsteansvar på distriktsnivå besluta om en inskränkning av våra grundläggande fri- och rättigheter om regering och riksdag inte beslutat eller vet på vilka grunder det sker och inte kan ingripa om beslutet är felaktigt? Enligt EU:s grundlag ska politiskt ansvar kunna utkrävas för varje myndighetsbeslut. Det är grunden för den demokratiska förankringen av myndighetsutövningen.

4. Kan myndigheten göras ansvarig om dess ingripande i den enskildes skötsel av skogen leder till att skog förstörs eller en nyckelbiotop skadas av felaktiga skötselanvisningar från myndigheterna? Älgförvaltningen är ett exempel. Kombinationen av beslut om nyckelbiotop och köpbojkott är en annan. För många skogsägare är en nyckelbiotop en värdefull del av egendomen. Skogsstyrelsen utgår i sin värdering från att den är värdelös för skogsägaren. Staten vägrar ersätta markägaren om skogen förstörs av dess förvaltningsbestämmelser.

5. För att klara en trovärdig förvaltning av tusentals nyckelbiotoper måste en fältorganisation med uppgift att vidmakthålla de värden som motiverade inskränkningarna av den enskilde skogsägarens skötsel. För varje avsättning måste det finnas en plan, budget och ansvarig tjänsteman med kunskap om de värden som skyddas av avsättningen.

Regeringens aptit på den enskildes egendom beror bland annat på att inget ansvar för myndigheternas förvaltning kan utkrävas. Det finns heller inga arealmässiga eller ekonomiska begränsningar som Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket bryr sig om. Miljödepartementet har nyligen tillsatt en före detta ordförande för Greenpeace, som organiserat attacker på kärnkraftverk, som planeringschef i Miljödepartementet. Det är en signal om att miljöministern och regeringen inte tar medborgarnas rättigheter på allvar om de står i vägen för Miljöpartiets idéer. Det demonstreras också av uttalanden från Miljöpartiets kandidater till EU-parlamentet.

En översyn av artskyddsbestämmelserna bör inledas med en granskning av vad detaljstyrningen av skog och jakt hittills lett till och definiera vad som egentligen främjar ett varierat skogsbruk och skyddar skogen långsiktigt med de klimatförändringar som antas inträffa. Ett exempel är vad som händer om klimatförbättringen leder till ett skånskt skogsbruk i Norrland.

Ska Statens fastighetsverk stoppa ett produktivt skogsbruk på ytterligare 5-6 miljoner hektar mark i Norrlands inland eller ska de ställas om för att medverka till en kraftfull kolsänka?

Sverker Liden,

Jägmästare och skogsägare

Relaterade artiklar

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

[article_FBShare type=shares ]
[article_FBShare type=comments ]
Till toppen