Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 24 september 2018

Maria Larsson: Osakligt och fel om dammar

Länsstyrelsen har att göra kloka avvägningar och våra handläggare gör ett fint arbete, skriver Maria Larsson, landshövding i Örebro, i ett genmäle till Göran Hartman, Laxå.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Maria Larsson, landshövding Örebro län, svarar på kritik.
Maria Larsson, landshövding Örebro län, svarar på kritik. FOTO: Mostphotos

I ett debattinlägg i Land Skogsbruk hävdades att arbetet med att skapa fria vattenvägar för fisk och för den biologiska mångfalden styrs av särintressen kopplade till Länsstyrelsen i Örebro län.

Så är det inte. Återskapande av fria vandringsvägar handlar om att verkställa demokratiskt fattade beslut i Sveriges riksdag, framför allt det som anges i miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Länsstyrelsen har i uppdrag att bevilja stöd för åtgärder som gör sjöar och vattendrag mer ekologiskt hållbara, ofta i form av att återskapa fria vandringsvägar för fiskar.

Många av länsstyrelsens uppgifter handlar om att hantera frågor som innehåller målkonflikter. Så också på detta område. Vissa dammägare värnar vattenspegeln, andra vill inte längre underhålla sin damm utan riva den. Turistnäringen önskar mer av kanotleder och fisketurism. Åter andra vill bevara kulturmiljön runt dammar.

Länsstyrelsen har att göra kloka avvägningar på var mer av vandringsvägar för fisk kan skapas och var dammar kan bevaras. Vi strävar alltid efter att göra det i god dialog med berörda parter, men alla blir inte alltid nöjda.

Våra beslut utgår från de uppdrag vi får och den lagstiftning som beslutats i riksdagen.

Det är länsstyrelsen som myndighet som står för fattade beslut, inte enskilda handläggare. Våra handläggare gör ett fint arbete och har vårt förtroende. Den smutskastning som sker i artikeln av enskilda handläggare är ogrundad, också vad gäller åberopande av bisysslor.

Maria Larsson

Landshövding, länsstyrelsen i Örebro län

Relaterade artiklar

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen