Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 6 juni 2021

Naturvårdsverket ska inte driva opinion om fjällnära skogsbruk

Naturvårdsverket är mycket väl medvetet om det kontroversiella i förslaget att skydda 525 000 hektar fjällnära skog. Ändå föregår man den politiska processen för att bana väg för ett genomförande av reservatsbildningen, skriver Paul Christensson.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 När skogsbruket i den fjällnära regionen upphör kommer det får följdeffekter på hela den lokala ekonomin, infrastrukturen och jobben, skriver Paul Christensson.
När skogsbruket i den fjällnära regionen upphör kommer det får följdeffekter på hela den lokala ekonomin, infrastrukturen och jobben, skriver Paul Christensson. FOTO: Frederic Forsmark

Naturvårdsverket och flera skogsbolag skrev nyligen en avsiktsförklaring om skydd av den fjällnära skogen som påverkar stora delar av befolkningen i nordvästra Sverige.

Skogsutredningen har föreslagit att 525 000 hektar produktiv skog ovan och i närheten av gränsen för fjällnära skog, ska bli reservat. Inkluderat lågproduktiva skogar motsvarar detta en areal betydligt större än Stockholms län. Över 7000 familjer som äger skog riskerar bli av med den och förlorar därmed möjligheten att utveckla befintliga och nya verksamheter eller rent av möjligheten att bo kvar. Förslaget grundar sig på den missvisande rapportering av hur mycket skog Sverige skyddar, som Naturvårdsverket själv ansvarar för. Naturvårdsverket är mycket väl medvetet om det kontroversiella i detta förslag. Ändå föregår man den politiska processen för att bana väg för ett genomförande av reservatsbildningen. Hur det påverkar enskilda skogsägare och boende i området tycks man inte bry sig om.

Avsiktsförklaringen mellan Naturvårdsverket och skogsbolagen innebär bland annat att formellt skydd av bolagsmarken sker i ett tidigt skede av processen och att bolagen erbjuds ersättningsmark via Sveaskog. Alternativt ska de kunna använda undantaget i jordförvärvslagen som innebär att de kan köpa skog av enskilda skogsägare.

Naturvårdsverket vill ge sken av att denna frivilliga uppgörelse med bolagen skulle gynna enskilda och att möjligheten till frivillighet för dessa skulle öka. Även om förslaget från skogsutredningen skulle begränsas kommer det leda till ett mycket stort tryck på reservatsbildning för de skogsägare vars skog helt eller delvis omges av bolagsmark. Bolagens intresse av att verka i den fjällnära regionen skulle minska och därmed skulle även avsättningsmöjligheterna för skogsägare som behållit sin skog minska. Skogsentreprenörer riskerar att lämna trakten och transportkostnaderna vid avverkning och skogsvård skulle öka för dem som vill fortsätta bruka skogen. Intresset att vidmakthålla en fungerande infrastruktur skulle minska. Risken är stor att många kvarvarande skogsägare tvingas in en reservatsbildning för att få någon utkomst av marken.

När skogsbruket upphör kommer det får följdeffekter på hela den lokala ekonomin, infrastrukturen och jobben. Därmed drabbas hela den fjällnära regionen.

Men avsiktsförklaringen får effekter långt utanför det fjällnära området. Den öppnar möjlighet för bolagen att sälja svårbrukad fjällnära skog för att i stället köpa skog i attraktiva lägen närmare industrin, av enskilda skogsägare. Alternativ att Sveaskog köper ny mark motsvarande de delar som ingår i ett utbyte. Utan analys för Naturvårdsverket fram förslag som innebär omfattande bolagisering eller förstatligande av stora skogsarealer där ytterligare tusentals skogsägare kan komma att beröras. Bolagens andel av skogsinnehavet ökar på bekostad av de enskilda. Därmed stärker även bolagen sin ställning på virkesmarknaden vilket ställer enskilda i sämre läge att förhandla om virkespriser. Möjligheten till lokalt företagande och boende med skogen som säkerhet försvinner.

Möjligheten för enskilda skogsägare att få statlig bytesmark minskar genom uppgörelsen. Detta eftersom man lovat bolagen utbytesmark om sådan blir tillgänglig.

Sammantaget innebär avsiktsförklaringen att enskilda skogsägare och boende i norra Sverige ställs i en betydligt sämre situation. Det är nu än viktigare att regeringen tar ett helhetsgrepp för en levande landsbygd i nordvästra Sverige. I de fall avsättningar genomförs måste det ske genom verklig frivillighet med alternativ och enskilda skogsägare får inte sättas på undantag.

Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna

LÄS MER: ”Jag känner mig faktiskt blåst på konfekten”LÄS MER: Glättade visioner om naturturismen

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen