Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 3 februari 2017

Naturvården är toppstyrd och ineffektiv

Vi har kommit till en punkt där förutsättningarna för Sveriges skogsägare måste förändras i grunden så att vi kan börja producera allt det som samhället efterfrågar. Striden står mellan å ena sidan "min skog" och å andra sidan "vår natur". Dagens naturvård är toppstyrd och ineffektiv! Det skriver Karl-Johan Jansson, skogsbrukare och vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Sunnerbo.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Rolf Segerstedt

Vi behöver en marknad där man kan handla med naturvårdsrätter. Att göra naturvård till en lönsam produktionsgren kommer att medföra att skogsägare själva kan engagera sig, styra och driva frågan framåt. Ny kompetens kommer att lyfta landsbygdens status och ekonomi. Naturvård måste bli en produktionsgren som ger inkomster över tid och får inte sänka en fastighets avkastningsförmåga.

En naturvårdsrätt skulle motsvara 1 hektar skog med höga naturvärden. Den ska vara kvalitetssäkrad, likställas vid ett formellt skydd. De som har mer än 5 procent biologiskt eller socialt värdefull skog ska kunna sälja naturvårdsrätter. De som har mindre får köpa. Det innebär en valfrihet. Hur optimerar jag produktionen i min skog? Ska jag producera virke eller naturvård?

För att Sverige ska kunna sälja allt virke enligt FSC och PEFC ska minst 5 procent av den produktiva skogsmarken vara avsatt till naturvård, i Sverige motsvarar det cirka 1,12 miljoner hektar. Branschen är, åtminstone i södra Sverige, villig att betala 20 kronor per levererad kubikmeter virke i en certifieringspremie. Pengar finns det alltså. Problemet är att skogsbrukare med stor andel snabbväxande skogsplantager utan några som helst eller få biologiska eller sociala värden cashar in mest naturvårdspengar. Detta är ett kontraproduktivt och skevt synsätt. Virkesköparna premierar alltså levererat certifierat virke, inte ett certifierat skogsbruk. Det gör stor skillnad.

Sveriges årliga avverkning förra året låg på cirka 75 miljoner kubikmeter. Om vi multiplicerar certifieringspremien 20 kronor med detta, får vi att branschen i dag är villig att satsa cirka 1,5 miljarder på naturvård. Lägg därtill statens budget för skydd av värdefull natur på cirka 1,3 miljarder årligen. Tillsammans skulle detta ge skogsägare en årlig inkomst på cirka 2 500 kronor per naturvårdsrätt.

Karl-Johan Jansson

Nöttja, skogsbrukare, Medlem i Södra

Vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Sunnerbo

Till toppen