Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 3 februari 2020

Lindahl (C): ”Gör något åt avgiften för virkesupplag”

Infrastrukturminister Thomas Eneroth måste överge sin landsbygdsfientliga inställning och göra något åt avgiften som Trafikverket infört för virkesupplag, skriver Helena Lindahl (C).

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Sedan 1 januari har Trafikverket valt att påföra en ansökningsavgift på 2 900 kronor för den skogsägare som vill ha ett virkesupplag i anslutning till allmän väg. Något som debattören Helena Lindahl vänder sig mot.
Sedan 1 januari har Trafikverket valt att påföra en ansökningsavgift på 2 900 kronor för den skogsägare som vill ha ett virkesupplag i anslutning till allmän väg. Något som debattören Helena Lindahl vänder sig mot. FOTO: Privat

Landsbygdens näringar, inte minst skogen, är starkt beroende av förutseende och långsiktiga spelregler som skapar trygghet i investeringarna. Därför är det så otroligt destruktivt när förutsättningar förändras från en natt till en annan, utan att reglerna egentligen förändrats.

Sedan 1 januari har Trafikverket valt att påföra en ansökningsavgift på 2 900 kronor för den skogsägare som vill ha ett virkesupplag i anslutning till allmän väg. Den avgiften ryms inom ramen för gällande lagstiftning och gör det möjligt att ta ut avgifter vid ansökningar som innebär åtgärder som kan ha inverkan på trafiksäkerheten eller som kan vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.

I formell mening är det alltså inte felaktigt, likväl är det både skadligt för landsbygdens näringar och av andra skäl problematiskt på flera olika nivåer.

Till att börja med har det bevisligen varit fullt möjligt med en kostnadsfri ansökan under en serie av år. I sak har ingenting väsentligt förändrats och därför är det märkligt att gömma sig bakom en lagstiftning som har gått utmärkt att folka diametralt annorlunda.

Trots det gör myndigheten en helt ny tolkning som ger skogsägare som är beroende av virkesupplag i anslutning till allmän väg en betydande nackdel.

Norra Skogsägarna menar att en timmerbil med släp rymmer tre travar virke och varje trave är värd drygt 3 000 kronor. För den lilla skogsägaren, som kanske bara avverkar ett fåtal travar varje år, blir det alltså en betydande ekonomisk börda som läggs ovanpå redan befintliga kostnader.

Det sänker omedelbart värdet på skogen och urholkar den investering skogsägaren gjort utifrån en kalkyl där denna kostnad inte fanns. Därför är det principiellt besvärande att så pass omfattande kostnader uppstår till följd av en ny tolkning av gamla regler.

Den positiva nyheten är att reaktionerna från så väl skogsägare som från delar av politiken varit entydigt upprörd. Det torde innebära att det finns en stark vilja och goda förutsättningar att sätta stopp för denna landsbygdsfientliga förändring.

Kritiken har också fått ansvarig minister, infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), att vakna till och i något diffusa ordalag säga att och han ska ”titta närmare på frågan”.

Det är, tyvärr, inte nödvändigtvis speciellt glada nyheter. Det innebär att landets småskaliga skogsbrukare är utlämnade till ett statsråd som förfogar över en dokumenterad erfarenhet i att blunda hårt och länge när myndighetsbeslut går ut över landsbygden.

Boende efter enskilda vägar har erfarenhet: När Trafikverket började GPS-positionera snöröjare under hot om saftiga viten vid förseningar skapade det negativa tydliga följdverkningar. Entreprenörerna såg sig tvingade att prioritera myndighetens uppdrag och som konsekvens av det tacka nej till mindre uppdrag. Helt enkelt för att undanröja risken att köra fast, blir försenade till Trafikverkets uppdrag och dra på sig viten.

Det har försatt vissa vägföreningar i en prekär situation där man i praktiken tvingas ta ställning till att upphandla till rejäla överpriser, försöka snöröja själva eller helt enkelt snöa inne.

Inledningsvis vägrade ministern svara, för att i valrörelsen hävda att situationen var oacceptabel och skulle lösas (via ett uppdrag som inte ens berörde snöröjning av enskild väg) för att skyndsamt efter valet hävda att problemet är obefintligt.

Att beskriva de få insatser ministern gjort i just det ärendet som ineffektiva och landsbygdsfientliga är generöst i överkant. Det har helt enkelt varit ett politiskt misslyckande. Jag och Centerpartiet hoppas inte att den bakgrunden säger något om framtiden och hur timmerupplagsfrågan kommer att hanteras. I så fall går Sveriges skogsägare mot en allt annat än angenäm process och gör klokt i att rusta sig för politisk strid.

Helena Lindahl,

Näringspolitisk talesperson, Centerpartiet

LÄS MER: Helena Lindahl: ”Skogsstyrelsen angriper norra Sveriges skogsägare”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen