Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 20 april

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Vi uppmanar regeringen att ändra så att även de som vid krigsutbrottet inte befann sig i Ukraina eller Sverige, men som har ett jobb som väntar på dem, får jobba i Sverige. Det skriver företrädare för det svenska skogsbruket.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Många vill arbeta och det finns jobb i skogen men som i alla branscher krävs rätt kompetens och erfarenhet.
Många vill arbeta och det finns jobb i skogen men som i alla branscher krävs rätt kompetens och erfarenhet.

Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

Trots att regeringen nyligen gjorde en ändring i tolkningen av massflyktsdirektivet för att inkludera fler omfattas inte de som vid krigsutbrottet befann sig på annan plats än Ukraina och Sverige. Det är en stor utmaning för skogsvårdsföretagen eftersom många ukrainska säsongsarbetare vintertid har säsongsarbeten på andra ställen i Europa.

Att flertalet av de som planerat att säsongsarbeta i Sverige inte kan komma hit är förståeligt. Många män mellan 18–60 år får inte lämna Ukraina i nuläget, många har dessutom sina familjer på flykt. Men de ukrainare som redan är i Sverige, som inte var här eller i Ukraina under den tid massflyktsdirektivet avser, har hamnat i limbo. De har jobb här som kan påbörjas direkt och arbetsgivare som behöver deras kompetens, men de får inte arbeta.

Länder som Finland och Polen har gjort en annan tolkning där alla ukrainska medborgare får jobba – och Sverige riskerar nu att förlora kompetent arbetskraft. Skulle även vi fått tillämpa massflyktsdirektivet på de som befann sig utanför Ukraina och Sverige innan den 24 februari hade vi kunnat hjälpa såväl enskilda individer som deras familjer med försörjning. Samtidigt hade vi minskat risken för att svenska företag och arbetstillfällen på landsbygden försvinner. De drabbade individerna är inte intresserade av det andra alternativet, asyl. De vill jobba i Sverige för att kunna återvända och återförenas med familj och släkt vid säsongens slut.

Skogsvårdsföretagen vill göra sitt yttersta för att hjälpa till – och vi välkomnar regeringens ambitioner att få ett snabbt inträde på den svenska arbetsmarknaden. Människor utan erfarenhet av skogsarbete löser dock inte våra akuta bemanningsutmaningar här och nu eftersom branschen behöver erfaren personal med hög produktivitet för att klara säsongen. Skogsvårdsföretagen lider fortfarande sviterna efter inreseförbuden under pandemin, och på många håll finns stora utmaningar.

Det är allas vår förhoppning att kriget i Ukraina snart är över, och att landet kan börja byggas upp på nytt. Då kriget är slut kommer sannolikt inte heller massflyktsdirektivet att vara aktuellt. Därför vill vi flagga för att de ukrainare som för närvarande finns i Sverige och har arbetstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet fortsatt kan arbeta enligt detta arbetstillstånd kommande säsong, alternativt per automatik, får sin vilande ansökan om säsongsarbetstillstånd beviljad. Det vore mycket olyckligt med en situation då människor inte får jobba på grund av ogenomtänkt tillämpning av regelverken.

Många vill arbeta och det finns jobb i skogen men som i alla branscher krävs rätt kompetens och erfarenhet. Det blir bekymmersamt när regelverken och det sätt på vilket massflyktsdirektivet implementerats inte ger företagen, och de anställda, möjlighet att driva sin verksamhet, arbeta och tjäna pengar. Vi uppmanar därför regeringen att ändra implementeringen så att den omfattar även de som vid krigsutbrottet inte befann sig i Ukraina eller Sverige, men som har ett jobb som väntar på dem. För som integrations- och migrationsminister Anders Ygeman säger: ”Alla som kan arbeta – ska arbeta”.

Joakim Gustafsson, VD Svensk Skogsservice

René Schiller, VD Håxås Skogstjänst

Kolbjörn Kindströmer, ordförande Skogsentreprenörerna

Viveka Beckeman, VD Skogsindustrierna

Lena-Liisa Tengblad, VD Gröna Arbetsgivare

Magnus Kindbom, skogsdirektör LRF Skogsägarna

Jonas Mårtensson, VD SCA Skog AB

LÄS MER: Planteringssäsongen i skogen är hotadLÄS MER: Öppna gränserna även för skogsvården

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen