Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 13 februari 2020

Långsiktigt skogsbruk ger störst klimatvinst

Tanken att få ersättning för den klimatnytta som den stående skogen levererar alldeles gratis till samhället i dag är förstås lockande. Det svarar LRF Skogsägarnas ordförande miljökonsulten Magnus Nilsson.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Det är tack vare aktiv skogsskötsel och en långsiktig strategi att inte avverka mer än skogen växer, menar debattören Paul Christensson, LRF Skogsägarna.
Det är tack vare aktiv skogsskötsel och en långsiktig strategi att inte avverka mer än skogen växer, menar debattören Paul Christensson, LRF Skogsägarna. FOTO: Rolf Segerstedt

I en debattartikel i Land Skogsbruk frågar sig Magnus Nilsson varför LRF inte arbetar för att skogsägare ska kunna få ersättning för det kol som lagras i stående skog.

Tanken att få ersättning för den klimatnytta som den stående skogen levererar alldeles gratis till samhället i dag är förstås lockande. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är de fossila utsläppen av växthusgaser som är det stora problemet för klimatet.

Till exempel är 80 procent av den globala energianvändningen fortfarande fossil. Skogen har en unik möjlighet att ersätta fossila insatsvaror men det förutsätter att vi har ett aktivt skogsbruk, hög hållbar tillväxt i skogen och avverkar biomassa när det passar skogsägarens mål.

LRF verkar för att den enskilde skogsägaren ska kunna få en bra utkomst från sin skog. Det kan vara genom skogsbruk eller annat företagande. LRF är dock tveksam till ersättningssystem för kolinlagring. Negativa sänkor som koldioxidavskiljning och lagring (CCS), koldioxidlagring från biomassa (bio-CCS) och kolinlagring i stående skog har helt klart en viktig roll att spela, men är egentligen bara plåster på såren.

Ett ersättningssystem för kolinlagring riskerar att ge inlåsningseffekter (både nationellt och på fastighetsnivå) och mindre tillgänglig volym biomassa som faktiskt kan ersätta de fossila produkterna. Den långsiktigt viktigaste åtgärden för minskad klimatpåverkan, att minska användandet av fossila råvaror, förhindras om skogen inte kan användas.

Dessutom skulle det leda till en förrådsuppbyggnad av äldre skog. Det är riskabelt eftersom skogen blir mer känslig för extern påverkan. Stora utsläpp av koldioxid kan ske i samband med skador som till exempel, brand, storm eller insektsangrepp.

Ett ersättningssystem måste även administreras och i det ser vi en fara i att det kan bli både dyrt och osäkert. Hur ska markägarens kolinlagring beräknas, hur ska det kontrolleras och vad sker om kollagret förstörs av skador är några av frågorna.

Sverige har en mångfald av skogsägare som alla sköter sina skogar efter egna mål. Många av de nyttor som skogen och skogsägaren producerar ersätts inte av staten eller någon annan utan det är i de flesta fall virkesvärdet som driver ekonomin för skogsägaren. Skogen har en lång omloppstid och frågetecknen är många över hur långsiktigt ett system blir och hur det under tiden påverkar skogsbeståndet.

Vi vill inte se ett bidragsskogsbruk utan ett livskraftigt skogsbruk som verkar utifrån marknaden. Skogsägaren planerar för ett långsiktigt brukande vilket också ger den största långsiktiga klimatvinsten. LRF:s riksförbundsstämma behandlade 2018 en motion om kolinlagring, vilken avvisade med ovanstående motiveringar.

Via EU-förordningen LULUCF (Land use, land use change and forestry) säkerställs att skogen inom Sverige som helhet inte blir en utsläppskälla. Men även det systemet fokuserar på kolinlagring och riskerar att lägga restriktioner på att utnyttja hela skogsbrukets potential för att producera klimatnytta.

Vi har i Sverige under lång tid byggt upp en kolsänka i våra skogar. Det är tack vare aktiv skogsskötsel och en långsiktig strategi att inte avverka mer än skogen växer.

Paul Christensson,

Ordförande LRF Skogsägarna

LÄS MER: Hur vill du som skogsägare ersättas för kolinlagring?

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen