Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 9 juni 2018

Inför ett skattefritt naturvårdsavdrag

För att både bevara och återskapa fler biologiskt värdefulla marker inom det privata skogsägandet föreslår debattören ett så kallat naturvårdsavdrag med naturvårdsservitut.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Vi kan inte riskera den biologiska mångfalden bara för att producera mer skogsråvara, skriver debattören.
Vi kan inte riskera den biologiska mångfalden bara för att producera mer skogsråvara, skriver debattören.

Bevarande av biologisk mångfald och klimatfrågan är mänsklighetens två största utmaningar, säger Johan Rockström i en intervju i Land Lantbruk. Det går inte att ställa miljöproblemen mot varandra – vi kan inte riskera den biologiska mångfalden bara för att producera mer skogsråvara, utan båda målen är lika viktiga.

Medan klimatfrågan till stor del handlar om övergripande miljöpolitik och vår livsstil, så är bevarandet av biologisk mångfald något som vi skogsägare själva måste engagera oss i. Skogsavverkning är idag är det största hotet mot många arters existens. Mer naturvårdsareal måste avsättas. Många biologiskt värdefulla områden finns kvar hos privata skogsägare, men de måste få rimliga ekonomiska villkor för att frivilligt avsätta mer.

Ett möjligt verktyg för att både bevara och återskapa fler biologiskt värdefulla marker inom det privata skogsägandet vore att införa ett så kallat naturvårdsavdrag med naturvårdsservitut. Om en fastighet med 50 hektar skog köpts för 4 miljoner kronor så kan man säga att köpeskillingen för skogen är 80 000 kronor per hektar.

På liknande sätt kan man räkna ut ett hektarpris på det så kallade skogsbruksvärdet om fastigheten köpts för länge sedan eller ärvts, eller genom att använda aktuellt taxeringsvärde (justeras upp med faktorn 1,33). Om en skogsägare avsätter 10 procent av sin mark för naturvård så skulle naturvårdsavdraget uppgå till 5 hektar x 80 000 kronor.

Naturvårdsavdraget kan utnyttjas på skogsinkomster eller andra näringsgrenar på fastigheten. Det är ett skattefritt avdrag som inte ska återföras till beskattning senare, till exempel om fastigheten säljs. (Naturvårdsavdraget måste dock justeras utifrån eventuellt tidigare genomförda skogsavdrag). Områden med naturvårdsavdrag måste ha naturvärden alternativt återskapas. Skogsägaren förbinder sig att teckna ett modifierat naturvårdsavtal för att säkerställa denna miljö från avverkning på 49 år.

Vem avgör då ett möjligt naturvårdsavdrag? Det kan göras av länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Man får en kvalitetssäkring av det som avsätts och skogsägaren får en större inblick. Nu finns ett ekonomiskt incitament för en skogsägare att avsätta sina biologiskt värdefulla områden och samtidigt snabbt få ut ersättning genom skattefritt avdrag på skogsinkomster.

Minskad administration och snabb ersättning kommer också att leda till en snabb ökning av avsättningar av areal som idag är biologiskt värdefulla eller kan återskapas. Skogsägarens ”vinst” är den insparade skatten på det nyttjade naturvårdsavdraget.

Politiker och skogsindustrin måste lyssna på forskarna och skogsägarna. Det är bråttom nu!

Per Petersson

Bor

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen