Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 15 oktober 2020

Grova fel i Skogsstyrelsens rapporter

Trots att både bombmurkla och violgubbe finns i planterad granskog på före detta slutavverkad mark anger både Artdatabanken och Skogsstyrelsen dem som exklusiva naturvårdsarter, skriver debattören.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Det är förvånande att bombmurklan finns med bland exklusiva naturvårdsarter, tycker debattören.
Det är förvånande att bombmurklan finns med bland exklusiva naturvårdsarter, tycker debattören. FOTO: Ola Jennersten/IBL bildbyra

Artdatabanken och Skogsstyrelsen hävdar att en lång rad rödlistade arter i före detta gruvområden, konstgjorda öar och granplanteringar på slutavverkad mark kräver lång skoglig kontinuitet. Att före detta gruvor och granplanteringar inte har lång skoglig kontinuitet är helt givet, och då är ju frågan vad felen i Skogsstyrelsens och Artdatabankens skrifter beror på.

I ”Naturvårdande skötsel av skog” från 2014 som Johan Nitare skrivit, står det om originalmiljöer (miljöer för rödlistade arter) och sentida kopior där originalen beskrivs med att de kan ha en flertusenårig skogshistoria. Dessa miljöer bör liknas vid levande fornlämningar och kan inte ersättas av senare tillverkade kopior. Att Nitare skriver detta är förvånande när han 2009 var med som biträdande handledare för ett specialarbete om lila köttig taggsvamp, där den klart bästa lokalen enligt specialarbetet var en konstgjord ö i Dalälven.

För de inventerade områdena med lila köttig taggsvamp är kopian, en konstgjord ö, klart bättre än de så kallade original som inventerades. Johan Nitare har också varit med och sett områden med rödlistade arter i granplanterade områden på fd slutavverkad mark. Dessutom känner han med säkerhet till en lång rad fd gruvområden med rödlistade arter. Skogsstyrelsen har också gjort nyckelbiotoper av många fd gruvområden och i vissa fall anges i beskrivningen av nyckelbiotopen helt felaktigt att området har trädkontinuitet.

Johan Nitare. som också skrivit boken ”Skyddsvärd skog naturvårdsarter” anser att skogssvingel är ett exklusivt lundgräs som är känsligt för skogsbruk och gräset tål inte slutavverkning. Detta gräs har Nitare varit med och sett i en före detta åker som planterats med gran för cirka 40 år sedan, och samtidigt även sett arten i planterad ungskog på före detta slutavverkad mark. Det finns många skogssvingellokaler i planterad ungskog och även på hyggen, och ibland även på före detta åkermark som planterats med gran. Att då skriva in att skogssvingel är ett exklusivt lundgräs är obegripligt, om det inte finns ett syfte bakom.

Skogsstyrelsen känner sedan några år tillbaka även till att bombmurkla och violgubbe finns i planterad granskog på före detta slutavverkad mark. Dessa arter anger både Artdatabanken och Skogsstyrelsen som exklusiva naturvårdsarter.

Antingen är många av artbeskrivningarna i till exempel Skogsstyrelsens signalarter, och de skogshistoriska beskrivningarna i flera av Skogsstyrelsens rapporter och skrifter mycket slarvigt gjorda och naturligtvis felaktiga, eller så är dessa fel ditskrivna med ett syfte.

Beror felen på grovt slarv så bör i så fall Artdatabanken och Skogsstyrelsen kunna rätta dessa fel om viljan finns. Men finns det ett syfte med felen så bör de granskas politiskt och givetvis åtgärdas.

Bertil Lundahl,

Ed

LÄS MER: Överraskande vändning ökar osäkerhetenLÄS MER: Ny lag ändrar spelreglerna för nyckelbiotoper

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen