Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 18 maj 2021

Gör skillnad på riktigt i svensk skogspolitik, Centerpartiet!

Det finns stora möjligheter för en bättre skogspolitik i Sverige, men då måste Centerpartiet bryta sig loss från regeringen, och Miljöpartiet måste fråntas allt inflytande över svensk skogspolitik, skriver tre moderatpolitiker.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Centerpartiet måste gå från ord till handling i skogspolitiken, skriver tre moderater.
Centerpartiet måste gå från ord till handling i skogspolitiken, skriver tre moderater. FOTO: Ulf Aronsson

Skogens roll för svensk ekonomi, sysselsättning, klimatarbete och en levande landsbygd är svår att överdriva. Politiken borde därför arbeta för att underlätta för det aktiva skogsbruket, snarare än motarbeta det. Här finns det inga motsättningar över huvud taget inom borgerligheten, vi har därtill en majoritet för denna linje i riksdagen.

Givet utvecklingen, med inskränkt äganderätt och misstänkliggörande av skogsbruket, såväl i Sverige som på EU-nivå behöver skogen och äganderätten alla vänner den kan få.

Problemet ligger hos den rödgröna regeringen, som Centerpartiet aktivt stöttar. Det är att göra det svenska skogsbruket och våra skogsägare en direkt otjänst. Inte nog med att regeringen gång efter annan låter bli att säga ifrån när skogen på olika sätt ifrågasätts på EU-nivå – man presenterar dessutom gång efter annan förslag som inskränker äganderätten i Sverige.

Ett bra exempel i närtid är skogsutredningen, som tillsattes med syftet att stärka äganderätten och rättssäkerheten för markägare och säkerställa en rimlig kompensation. Regeringen såg emellertid till att föreslå den raka motsatsen där större arealer skog ska undantas från produktion, om det krävs genom att staten löser in den med tvång.

På EU-nivå driver Moderaterna på för att skogen och dess produkter över huvud taget ska kunna klassas som hållbara under arbetet med EU:s ramverk för hållbara investeringar, den så kallade taxonomin. Som svenskt statsråd måste man i ett sådant läge ryta ifrån och det med kraft.

Men från dåvarande finansmarknadsminister Per Bolund, numera språkrör och miljö- och klimatminister, har det varit helt tyst. Som svenskt statsråd måste du vara beredd att helhjärtat försvara svenska intressen när de hotas, särskilt när det rör sig om en av våra viktigaste näringar.

Till skillnad från regeringen ser Moderaterna skogen som en fantastisk tillgång i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Skogsbruket behöver vi underlätta och uppmuntra. Äganderätten behöver skyddas och underhållet av de områden som i dag skyddas behöver bli bättre. Det är vi övertygade om att Centerpartiet håller med om, men de behöver gå från ord till handling.

Det finns i dag stora möjligheter för en bättre skogspolitik i Sverige. En förutsättning för det är dock att Centerpartiet bryter sig loss från regeringen man i dagsläget ger sitt stöd.

Miljöpartiet måste fråntas allt inflytande över svensk skogspolitik. Det vore det bästa för alla, inte minst det svenska skogsbruket.

Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker

Jessica Rosencrantz (M), miljö- och klimatpolitisk talesperson

John Widegren (M), landsbygdspolitisk talesperson

LÄS MER: Dåligt politiskt handlag har gett förvirring i skogenLÄS MER: Nu gäller det att formulera en trovärdig agenda

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen