Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 28 oktober 2017

"Förslagen hotar landets enskilda skogsbruk"

Skogsvårdslagsutredningen presenterades i dagarna och förslagen var, som Centerpartiet befarat, ett hårt slag mot skogsbruket. Det skriver Eskil Erlandsson (C) i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Eskil Erlandsson (C), Landsbygdspolitisk talesperson.
Eskil Erlandsson (C), Landsbygdspolitisk talesperson.

Förslagen i utredningen hotar det privata ägandet på ett sätt som vi inte sett förut och gör det svårare att driva skogsbruk.

Utredningen har fått hård kritik, inte minst för att den gör det lättare för miljöorganisationer att överklaga pågående markanvändning som redan fått tillstånd. Det innebär att äganderätten och egendomsskyddet äventyras när allt fler, utan lokal anknytning, kan stoppa den lilla skogsägarens avverkning.

Med utredningens förslag kan en intresseorganisation i Stockholm sätta stopp för en avverkning i Dalarna. Det är inte rimligt och överklagandena kommer att innebära stora kostnader för små skogsägare i hela landet och lägga en skugga över skogsbruket i Sverige.

Vid en första anblick kan utredningens förslag om en ökad miljöhänsyn verka oskyldigt men problemet är att utredningen inte tittat på vad det innebär när det blir svårare att driva ett fungerande skogsbruk. Den nämner inget om vad förslagen får för effekter, både vad gäller klimatutsläpp men också för export och jobb i den viktiga skogsnäringen.

En annan märklig del med utredningen är att den föreslår en högre straffskala och ökade sanktionsavgifter för överträdelser som kopplade till miljöbrott eller otillåten markanvändning. Dessa brott är redan straffbelagda under Miljöbalken. Resultatet blir bara mer krångel och restriktioner för skogsägare, myndigheter och rättsväsendet.

För Centerpartiet är det självklart att skogsbruket spelar en nyckelroll för svensk ekonomi, jobben på landsbygden och produktionen av förnybar energi. Därför behöver skogsbruket få rätt förutsättningar att förvalta skogen med frihet under ansvar.

Det småskaliga skogsbruket har i flera generationsled skapat en mångfald och långsiktighet inom naturvården, men med utredningens förslag kommer det småskaliga skogsbruket straffas hårdast.

Vi tycker att utredningens förslag om förhöjd straffskala och inskränkningar i äganderätten är fel sätt att behandla markägare som förvaltat familjeskogsbruk i flera generationer.

Eskil Erlandsson (C)

Landsbygdspolitisk talesperson

LEDARE: Utredningen är ett bakslag för rättsäkerheten

Relaterade artiklar

Till toppen