Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 14 oktober 2017

"Fjärrmätning ger inte sämre kvalitet"

Vi ser början på en teknikutveckling som bara har en riktning; bättre mätning. Det skriver Lars Björklund, VMU, och Håkan Rönnbäck, VMK, i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I artiklar och insändare har på senaste tiden uppmärksammats att fjärrmätning införs inom virkesmätningen. Fjärrmätning innebär att bilar med virke fotograferas vid ankomst till terminaler eller industrier och att travmätning och kvalitetsbedömning görs i foton som tas från bestämda positioner.

De flesta som uttalat sig har i grunden varit positiva. För främst logistik och transport uppstår stora vinster som kan komma både säljare och köpare till godo. Men oro har framförts, och mer information om mätresultat har efterfrågats.

Låt oss först backa lite. SDC/VMFs försök med travmätning i bilder påbörjades 2005 på Jämtkraft i Östersund. Verksamheten fortsatte sedan på SCAs terminal i närbelägna Krokom. Där testades under många år kameror, belysning med mera.

Våra grannar i Norge såg snabbt att fjärrmätning var lämplig för norska förhållanden och Norge har under ett antal år legat före oss i utrullningen av tekniken.

Vi har haft stor nytta av att utbyta erfarenheter och testresultat med våra norska kollegor. I Sverige tog det längre tid innan branschen såg teknikens stora potential men i nuläget är vi på väg att gå om Norge vad gäller antal fjärrmätningsplatser och teknisk utveckling. Parallellt med att utveckla mätning i bilder har vi också stött utveckling av mer avancerad teknik för automatisk mätning av travar.

DEBATT: ”Virkesmätningen uppfyller inte lagens krav”

Teknisk utvecklingspotential är en grundsten för fjärrmätningen. Vi lämnar den manuella travmätningen som vi bedömer är svår att vidareutveckla. Våra virkesmätare är mycket duktiga på att mäta travars dimensioner och kvalitet. Men teknikutvecklingen har begränsats till att ta fram mätribbor av kolfiber. I övrigt ser den mätningen likadan ut i dag som för 40 år sedan.

När vi tar steget till mätning i bilder eller automatisk travmätning har kravet varit att mätresultaten ska vara jämbördiga eller bättre. Kontroll av travmätning utförs på precis samma sätt oavsett om den utförs från en mätbrygga eller på en bildskärm.

Vi har därför stora dataunderlag när vi säger att resultaten ligger på jämbördig nivå. Som exempel kan nämnas VMF Nord där vi har längst erfarenhet. När vi jämför tidsperioder före och efter införandet ser vi att den tillfälliga avvikelsen (standardavvikelsen) i volym för en enskild trave var cirka 7 procent i båda fallen (baserat på drygt 2 000 stockmätta travar).

DEBATT: ”Trovärdigheten kan bli skadad”

De systematiska felen blir efter kollektivomräkning nära noll. Vi har även sett att kvalitetsbedömningen (andel vrak) i vissa avseenden är svårare samt att det varit något sämre resultat på vissa platser direkt efter övergången till fjärrmätning. Men när mätarna hunnit kalibrera in sig har resultaten återgått till den nivå de hade innan.

I och med att bilder sparas får virkesmätarna väsentligt bättre möjlighet att träna på olika sorters virke. Vår målsättning är att ha tillräcklig tid för kalibrering av nya mätplatser så att övergången ska kunna ske utan kvalitetsförsämring.

Travmätning är svårt. Det tillfälliga fel som nämns ovan innebär att vissa leveranser kommer att få större fel än så. Dock klarar mätningen, enligt våra beräkningar, virkesmätningslagens krav för 97-98 procent av massavedspartierna. Men vår målsättning är att travmätningen ska bli både rationellare och noggrannare. Här kommer bildmätning och automatisk travmätning in i bilden.

Vi ser början på en teknikutveckling som bara har en riktning; bättre mätning. Med bildanalys, självlärande system, lasrar och skannrar, noggrant uppmätta fordon, stöd från skördardata, förenklad kvalitetsklassning etcetera ska travmätningen bli noggrannare än vad den hittills varit.

Titta gärna på filmen ”Fjärrmätning av virke i Sverige”.

Lars Björklund

Avdelningschef VMU (Virkesmätningsutveckling)

Håkan Rönnbäck

Avdelningschef VMK (Virkesmätningskontroll)

Relaterade artiklar

Till toppen