Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 13 februari 2019

”Ersättningen ska motsvara värdet på biotopen”

Staten ska betala hela värdet på en nyckelbiotop som registreras, inte bara värdet av lite virke, skriver debattören Sverker Liden.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Staten ska betala ersättning som motsvarar värdet av biotopen, skriver debattören.
Staten ska betala ersättning som motsvarar värdet av biotopen, skriver debattören. FOTO: Mostphotos

Om en ordinär biotop är värd 15 miljoner kronor, vad är då biotopvärdet på tjäderbiotoperna utanför Borås eller fjällskogarna? En tomtägare har avverkat 400 träd på kommunens mark i Tylösand för att få havsutsikt. Kommunen har anlitat en expert från SLU som uppskattar värdet av biotopen till 15 miljoner kronor.

Det är inte virkesvärdet av skogen utan återanskaffningsvärdet som leder till det höga beloppet. Värderingen avser värdet på den samlade effekten av biotopen ifråga och kostnaderna för att återställa den (biotopvärdet).

Men om regeringen och Skogsstyrelsen registrerar en nyckelbiotop riskerar markägaren att inte få någon ersättning för biotopvärdet alls. Bara i bästa fall en beräknad ersättning för virkesvärdet om Skogsstyrelsen behagar inrätta någon skyddsform. En del av problemen med biologisk mångfald beror på att myndigheter och domstolar nedvärderar biotopernas ekonomiska värde så länge de ägs av privata markägare, men anser att värdet är skyhögt när staten tagit över.

Det är oftast inte virket som är det värdefulla på nyckelbiotopen, utan det är till exempel biotopens betydelse för rödlistade arter eller arter som skyddas av EUs artskyddsbestämmelser. Värdet är så högt att det ger staten rätt att inskränka medborgarens grundläggande fri- och rättigheter, anser regeringen. Då ska staten också, enligt grundlagen, erlägga det värdet när den kompenserar markägaren för inskränkningen, inte bara värdet av lite virke.

Skogsstyrelsen hävdar dessutom att ersättningen till markägarna är beroende på tillgången på medel. Om tomtägaren i Tylösand nolldeklarerar borde domstolen i så fall utdöma noll kronor i skadestånd. En sådan syn på ersättning för ett intrång på statens mark eller nyttjanderätt skulle staten aldrig acceptera.

Det är först när en ”expert” ”upptäckt” och försett biotopen med en registrering, föreskrift eller obetydligt bidrag som biotopen förädlats till ett högre värde, anser staten. Därför ersätts skogsägaren inte alls eller endast med det värde regeringen anser den hade innan den registrerades. Förfarandet speglar den koloniala syn som präglar myndighetsutövningen på landsbygden. Det är bara tropikhjälmen som fattas.

Varför använder inte staten, kommunerna och domstolarna samma värderingsmodell vid intrång i privat egendom, som när en privat person har gjort intrång i offentligägd egendom eller skyddade biotoper? Skogsstyrelsen har inte klassat arealen som en nyckelbiotop på grund av virkesvärdet utan biotopvärdet.

Om regeringen och Skogsstyrelsen anser att värdet är så högt på en biotop att det motiverar en inskränkning av medborgarens grundläggande fri- och rättigheter ska ersättning lämnas som motsvarar också detta värde. Annars har staten inte erlagt det värde som motiverar inskränkningen. Om staten anser att ett konstverk bör förvärvas till ett museum har man inte rätt att köpa det för bränslevärdet av ramen och duken.

Av regeringsbeslutet om nyckelbiotopsinventeringen borde det således framgå, att det är det värde som föranleder inskränkningen av markägarens rättigheter som ska erläggas, förutom de virkesvärden som förloras.

Sverker Liden,

Jägmästare och skogsägare

LÄS MER: ”Bra att riksdagen tar itu med regering och myndigheter”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen