Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 27 januari 2017

Enskilda skogsägare ska inte ansvara för myndighetsbeslut

Centerpartiets ifrågasättande av ett utredningsdirektiv är inte särskilt trovärdigt så länge partiet inte tar itu med de övergrepp mot de enskilda skogsägarna som Centerpartiet självt tagit initiativ till. Det skriver Sverker Liden, Jägmästare, i ett debattsvar.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Leif Gustavsson

I en debattartikel i Skogsland tar Patrik Davidsson (C) upp den pågående utredningen av ansvarsfrågor i skogsvårdslagen. Jag har i flera artiklar pekat på det orimliga i att en skogsägare görs ansvarig för konsekvenserna av den statliga viltförvaltningen. Enligt ett riksdagsbeslut från år 2012 om den nya älgförvaltningen ska länsstyrelsen besluta om hur stor älgstammen ska vara och tillse att den anpassas så att riksdagens mångfaldsmål för skogen kan uppfyllas. En skogsägare ska ha rätt och möjlighet att använda alla lämpliga svenska trädslag i sitt skogsbruk.

Riksdagsbeslutet drevs fram av Eskil Erlandsson (c). Men centerpartiet brydde sig inte om att reda ut ansvarsfrågorna i den nya älgförvaltningen. Om länsstyrelsens älgförvaltningsbeslut leder till att en föryngring förstörs straffas inte länsstyrelsen utan skogsägaren genom vite och föreläggande att på egen bekostnad återställa föryngringen i enlighet med skogsvårdslagen. Varför driver inte centerpartiet att länsstyrelsen ska ta straffet, bekosta återställandet och ersätta markägaren för de uppkomna skadorna? Det är väl inte bara enskilda skogsägare som ska ta ansvar utan även de statliga myndigheterna?

Centerpartiets ifrågasättande av ett utredningsdirektiv är inte särskilt trovärdigt så länge partiet inte tar itu med de övergrepp mot de enskilda skogsägarna som centerpartiet självt tagit initiativ till.

Sverker Liden

Jägmästare

Till toppen