Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 9 januari 2019

”En myt att nyckelbiotoperna försvinner”

Mäktiga intressen har länge lobbat för att stoppa inventeringen av värdefull skog. De jublar nog över inventeringsstoppet och den minskade budgeten för skydd av skog, skriver Leif Öster i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Leif Öster, skogsägare.
Leif Öster, skogsägare. FOTO: Privat

Mäktiga intressen har länge lobbat för att stoppa inventeringen av värdefull skog. De jublar nog över M+KD-budgetens stopp av inventeringen och kraftig minskad budget för skydd av skog. Problemen flyttas nu till oss skogsägare.

För den skyddsvärda skogen finns ju kvar. Nu utan inventering och utan budget för skydd. Samtliga riksdagspartier säger samtidigt att våra sista skyddsvärda skogar ska bevaras. De antas vara bara cirka två procent av landets skogar.

Problemet är att i dag vet ingen var de sista skyddsvärda skogarna finns. Enligt Miljöbalken ska vi skogsägare ha den kunskapen och samråda inför åtgärd. Men det är ytterst få som själva kan bedöma om man har rödlistade arter och andra skyddsskäl i sina skogar. Problemen och konflikterna kommer nu öka.

Tanken med de nu stoppade inventeringarna var just att ge både oss skogsägare och virkesköpare kunskapsunderlag för att kunna planera i lugn och ro. Nu kommer istället seriösa inspektorer och virkesköpare hitta de där skogarna strax innan avverkningar och då vägra köpa virket med hänvisning till sina egna regelverk.

De privata certifieringssystemen säger nämligen att virke från de skyddsvärda skogarna inte ska köpas in. Detta gäller oavsett vad de kallas eller om budget finns för formella skydd.

Nästan alla avverkningar initieras av att pengarna behövs till annat som investeringar, arvskiften och liknade. Ju senare ett köpstopp kommer desto värre är det. Nu kommer skogsägarna att få ta smällen kanske dagar innan pengarna skulle ha betalats ut.

Jag har själv varit med om detta och vet hur det känns. I mitt fall valde dock myndigheterna att inrätta ett formellt skydd. Men eftersom M+KD-budgeten också minskar miljöbudgeten med 2 miljarder kronor kommer möjligheten till formellt skydd att minska dramatiskt. Kötiderna att få sina pengar kommer att öka.

Allra hårdast drabbas de skogsägare som har stora arealer skog med höga naturvärden eftersom de fram till nu haft en ”gräddfil” vad gäller finansiering.

Att virkesköparna inte ställer upp på olika riksdagsbeslut om att våra värdefulla skogar ska skyddas kan man begripa. De vill ju ha mycket virke till lägsta pris. Fler avsättningar och reservat skapar brist på virke och driver upp priset till glädje för skogsägare. Merparten av landets skogsägare är därför också positiva till att deras skogar skyddas.

Principen är att om staten istället vill skydda skogen så får skogsägaren 125 procent av värdet i kompensation. I dag är majoriteten av markägarna nöjda med myndigheternas information, agerande samt med den ekonomiska ersättningen vid inrättandet av formellt skydd på deras fastighet. Om det nu finns pengar vill säga.

Leif Öster,

Privat skogsbrukare

Fotnot: LRF Skogsägarna säger sig nu välkomna budgeten och att riksdagen måste rätta mun efter matsäcken

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen