Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 16 oktober 2020

"Det handlar om förmågan till nyetablering"

Flera rödlistade och hotade arter är av allt att döma konkurrenssvaga vid själva etableringstillfället, och kan kräva mycket speciella omständigheter för att lyckas, skriver Skogsstyrelsens enhetschef i ett debattsvar.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Skogens natur och rödlistade arters uppträdande är komplexa frågor, skriver Dan Rydberg, Skogsstyrelsen.
Skogens natur och rödlistade arters uppträdande är komplexa frågor, skriver Dan Rydberg, Skogsstyrelsen. FOTO: Rolf Segerstedt

Skogsstyrelsens replik på debattartikeln ”Grova fel i Skogsstyrelsens rapporter om rödlistade arter”.

Vår skogsnatur och rödlistade arters uppträdande är komplexa frågor, och det ska erkännas att vi i nuläget inte känner till alla detaljer om arternas livscykler och miljökrav. Fortfarande finns här ett stort forskningsbehov.

I myndighetens ofta korta och begränsade informationstexter om olika arter tvingas vi lyfta fram ett huvudmönster i deras uppträdande. Bertil Lundahl, som tidigare jobbade på Skogsstyrelsen, har helt rätt i det han skriver om speciella undantag från den normala bilden. Däremot nämner han inte att Skogsstyrelsens ekolog Johan Nitare i flera olika sammanhang redovisat och försökt ge förklaringar till dessa sällsynta och avvikande uppträdanden hos rödlistade arter.

Vad det handlar om är arternas förmåga till nyetablering, något vi känner dåligt till. Flera rödlistade och hotade arter är av allt att döma konkurrenssvaga vid själva etableringstillfället, och kan kräva mycket speciella omständigheter för att lyckas. De kan behöva vara ”först på plats” med frön eller sporer utan konkurrens från allmänna arter för att lyckas. Då kan övergivna gruvschakt, grustag, landvinningsmark efter sjösänkningar eller konstgjorda öar med uppgrävt kalkslam ge just sådana optimala förhållanden för nyetablering.

När etableringen väl lyckats kan många av dessa rödlistade arter av allt att döma bli mycket gamla som vegetativa kloner på sina växtplatser, det vill säga uppträda i sådan gammal kontinuitetsskog där vi idag oftast finner arterna. Här kan arterna ha etablerats för mycket länge sedan, kanske till och med i förhistorisk tid.

Dessa teorier och försök till förklaringar har tydligt redovisats av Johan Nitare i de skrifter som Lundahl refererar till.

Dan Rydberg,

enhetschef skogsenheten, Skogsstyrelsen

LÄS MER: Färd i otakt genom skogen mot framtidenLÄS MER: Ny lag ändrar spelreglerna för nyckelbiotoper

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen