Gå till innehåll

Meddelande:

Det ser ut att vara tekniska problem just nu.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 16 June

”Byråkratprocenten är viktigast för Skogsstyrelsen”

För Skogsstyrelsen är de fem byråkratprocenten viktigare än att skogsägaren kan bedriva ett varierat skogsbruk på utan pekpinnar från byråkrater, det menar Jägmästare Sverker Liden.

Skogsbruksplanen har blivit symbolen för det byråkratstyrda skogsbruket. Om det finns något samband mellan den statliga skogsbruksplaneringen och ett varierat skogsbruk så är det närmast negativt.

Det beror på att de som är mest intresserade, Skogsstyrelsen och virkesköparna, marknadsför planen som ett avlatsbrev där skogsägaren inte bara får betala för framtagandet av planen utan också tvingas avstå från brukningsrätten av fem procent av sin mark. Snart blir det utvecklat till ett tionde. Genom planen tvingas skogsägaren också acceptera att virke från framtida nyckelbiotoper bojkottas och ställa sig bakom virkesköparnas bojkott av skötsamma skogsägare. Staten hindrar därefter skogsägaren att bedriva ett varierat skogsbruk.

När skogsbruksplanen första gången lanserades stort i samband med 1979 års skogspolitik blev den ett instrument för klappjakt på de enskilda skogsägarnas förråd av gammal skog tills vår nya grundlag satte stopp och förbjöd Skogsstyrelsens och virkesköparnas agerande. När staten inte längre kunde tvinga på skogsägarna sina planer tog virkesköparna över med certifieringsprojektet, med långtgående krav på avsättningar även om skyddsvärd skog saknades. En förutseende skogsägare bör akta sig för att få röda områden inritade i kartor på sin skog. Ingen vet var de kan hamna.

Med gröna certifierade planer gör sig skogsägaren rättslös. Ett exempel är bojkotten av virke från nyckelbiotoper. Den infördes i efterhand utan omförhandling av villkoren med de enskilda skogsägarna trots befintliga certifieringsavtal. För närvarande diskuteras om det inte redan beslutats att införa nya krav på avsättningar utan att de berörda skogsägarna tillfrågats. Snart kommer väl krav på att alla certifierade planer skall offentliggöras, annars blir det köpbojkott.

Skogsstyrelsen gör inget för att en skogsbruksplan med ett varierat skogsbruk skall vara möjlig att genomföra sedan man väl fått sina fem procent avsatta. Om man tittar på det praktiska resultatet av föryngringarna ser man att skogsägarna på goda grunder tappat tron på att det är möjligt att bedriva ett varierat skogsbruk. Det beror på statens och virkesköparnas styrning genom viltförvaltning och skogsbruksplaner. Jag har inte hört en enda skoglig rådgivare rekommendera plantering av tall eller löv i Västra Götaland.

Riksdagens beslut 1994 om ett avreglerat skogsbruk har kringgåtts av Skogsstyrelsen genom att man bakvägen infört ett nytt planinstrument genom nyckelbiotopsinventering i kombination med vägran att ta ställning till ersättning till skogsägaren. Regeringen lovar att avreglera det av länsstyrelserna missbrukade strandskyddet men inför med sitt beslut om inventering av nyckelbiotoper ett nytt. Skogbruksplanen är ett redskap för Skogsstyrelsen och dess sällskap av bojkottande virkesköpare och miljöaktivister att tvinga på skogsägarna inventeringsresultaten från nyckelbiotopsinventeringen utan att betala ersättning och har inget med ett genomförande av ett varierat skogsbruk att göra.

För Skogsstyrelsen är de fem byråkratprocenten viktigare än att skogsägaren kan bedriva ett varierat skogsbruk på 100 procent utan pekpinnar från byråkrater.

Sverker Liden,

Jägmästare

LÄS OCKSÅ: Debatt: ”Inför ett skattefritt naturvårdsavdrag”

Läs mer om

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen