Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 1 april 2018

Bevarande av skog får inte ske mot skogsägarens vilja

"Regeringen har ännu inte presenterat några direktiv för nyckelbiotopsinventeringen och vi ser en överhängande risk att arbetet fortsätter i precis samma hjulspår som tidigare", skriver Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna, tillsammans med ordförandena för Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna, i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Ann Lindén

Regeringen har beslutat att Skogsstyrelsen, under en tioårsperiod, på bred front ska finkamma de svenska skogarna efter nyckelbiotoper. I budgetpropositionen anges att det är viktigt att skogsägare accepterar arbetssättet samt har förståelse för och motivation att bevara nyckelbiotoper. För att en sådan acceptans och motivation ska finnas är en grundförutsättning att bevarandet inte sker mot skogsägarens vilja och att denne erbjuds ekonomisk ersättning när skogsbruk hindras eller försvåras.

Skogsstyrelsen har ännu inte fått något formellt uppdrag och det är ännu otydligt hur inventeringen ska genomföras. Någon plan för hur resultatet av inventeringen ska användas finns inte. Vi ser att Skogsstyrelsen idag är vilsen inför uppdraget och att den inte har förmågan eller mandatet att inkludera de viktigaste frågeställningarna i den pågående samverkansprocessen om nyckelbiotoper. Frågeställningar som är av avgörande betydelse för balansen mellan produktion och miljö.

Det gäller inte minst frågan om när ett område ska anses ha så höga naturvärden att det bör klassas som nyckelbiotop. Ska det finnas en acceptans att bevara naturvärden måste tröskeln anpassas så att alla nyckelbiotoper ryms inom helt frivilliga avsättningar eller formella avsättningar mot ersättning. Det är inte acceptabelt att de skogsägare som förvaltat fram höga naturvärden, mot sin vilja och utan ersättning, hindras att bruka sin skog.

Staten tillsätter en begränsad summa pengar för att vissa skogsägare med stor andel nyckelbiotop ska kunna erbjudas ersättning. Men genom att bara prioritera ersättning till skogsägare med mer än 5 procent nyckelbiotop sätter staten nu en ny nivå för intrång, som inte har stöd i politiska beslut eller lagstiftning. Det är ett agerande som Sveriges familjeskogsbrukare inte kan acceptera.

Den samverkansprocess som Skogsstyrelsen driver har nu pågått i ett år utan att nå några resultat som förändrar verkligheten. Regeringen har ännu inte presenterat några direktiv för nyckelbiotopsinventeringen och vi ser en överhängande risk att arbetet fortsätter i precis samma hjulspår som tidigare. Det vore mycket olyckligt för svenskt skogsbruk och för skogsägares framtida vilja att bevara och utveckla naturvärden.

För att familjeskogsbruket ska acceptera en nationell nyckelbiotopsinventering krävs:

• Att nyckelbiotopsbegreppet begränsas till mindre områden som tydligt avviker från den kringliggande skogen och har höga naturvärden.

• Att sådana mindre områden endast ska kunna klassas som nyckelbiotop om staten är beredd att ersätta skogsägaren ekonomiskt.

• Att när staten inte vill betala är det skogsägarens eget val om området ska avsättas eller ej. Vill inte skogsägaren det, ska området inte heller klassas som nyckelbiotop.

Sven Erik Hammar

Ordförande, LRF Skogsägarna

Lena Ek

Ordförande, Södra

Karin Perers

Ordförande, Mellanskog

Gunnar Heibring

Ordförande, Norrskog

Torgny Hardselius

Ordförande, Norra skogsägarna

LÄS OCKSÅ: ”Märkligt att bara en tredjedel har en grön plan”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen