Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 16 december 2016

Begränsa inte skogsägarnas frihet

Att ge möjligheter till överklaganden i skogsvårdslagen hotar äganderätten. Det skriver Patrik Davidsson (C) .

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Rolf Segerstedt

För att den svenska skogen även framöver ska fortsätta bidra till såväl Sveriges ekonomi som människors välmående behöver vi ta hand om den. I dag planteras två till tre nya plantor för varje avverkat träd, körskadorna minskar och tillväxten är varje år långt högre än avverkningen. Ansvaret för miljö måste gå hand i hand med ansvaret för produktionen. Därför tror jag på frihet under ansvar för skogsägarna. Det är skogsägarna som bäst vet hur skogen på ett hållbart sätt ska skötas för bäst tillväxt.

Men i dag finns ett tydligt hot mot äganderätten i den utredning som regeringen beslöt tillsätta i november 2015 och som ska göra en översyn av skogsvårdslagen. Bland annat ingår i uppdraget att se över möjligheten för miljöorganisationer att få tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Det är anmärkningsvärt att den rödgröna regeringen säger sig vilja verka för ett aktivt skogsbruk men styr i en annan riktning.

Skogen ska brukas, utan att förbrukas. Vi får alltmer gammal skog i Sverige, vilket tyder på att vi behöver hugga mer för ett jämnare uttag. Att ge möjligheter till överklaganden i skogsvårdslagen skulle i praktiken riskera att normala skogsbruksåtgärder blir föremål för rättslig prövning, vilket i sin tur då riskerar att rätten att bruka sin mark begränsas kraftigt.

En annan fråga som utredningen ser över är införandet av att kriminalisera inlämnande av felaktiga uppgifter i Skogsvårdslagen. Enligt direktiven ska det alltså räcka med att markägaren är oaktsam i uppgiftslämnandet. Det behöver alltså inte finnas ett uppsåt för att riskera att bli dömd. En sådan lag skulle leda till misstro och rädsla för att göra fel. Fel kan alla göra, och då ska de rättas till. Men att markägare skulle riskera att bli åtalade för att man råkat fylla i något fel är ännu ett bevis på misstänksamhet mot dessa företagare.

Regeringens utredning ska presenteras senast 31 mars 2017. Låt oss som står upp för äganderätten och som tror på ett aktivt skogsbruk göra vad vi kan för att påverka regeringen. Skogen är alltför viktig för att bara göra ett stort Skansen av.

Patrik Davidsson (C)

Alstermo

Till toppen