Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 30 oktober 2016

Baggböleriet tillbaka, med staten som aktör

För mer än tio år sedan uppmärksammade jag "vansinnet i skogen", då jag i en artikel beskrev hur biotopskyddet i skogen fungerade. Artikeln väckte viss uppmärksamhet, och blev till och med uppläst i riksdagen. Om än artikeln väckte uppmärksamhet, så kan jag inte påstå att alltför många riksdagsledamöter vaknade - utan vansinnet fortgår! Det skriver Arne Lindström, ordförande för LRF Västerbotten.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Ann Lindén

Nyligen talade jag med en medlem och skogsägare som fått cirka 100 hektar av sin skog klassad som nyckelbiotop. Eftersom det endast är en inventering och inget formellt beslut, så kan klassningen inte överklagas och alltså prövas opartiskt av en domstol. Klassningen leder trots avsaknad av juridisk tyngd till att ingen virkesköpare vågar befatta sig med virket från en nyckelbiotop.

Skogsstyrelsen varken har eller vet när och om man kommer att ha några pengar till att ersätta skogsägaren, utan man har hittat ett genialiskt system för skydd av skog som inte behöver kosta en enda krona! Utan att rodna skämmer staten således ut sig på skogsägarnas bekostnad.

Hur kan detta fortgå? Konfronterad med den här beskrivningen är det inte många riksdagsledamöter som tycker att det är OK att beröva någon annan dennes egendom utan att ersätta förlusten, men ändå fortgår det! Ingen borgerlig politiker vågade ta i frågan medan man hade makten, och att någon i dagens maktkonstellation skulle göra det är ännu mindre troligt.

Trots att vi i Sverige betraktar oss som boende i en rättsstat så accepterar vi rättslösheten och rättsrötan i skogen. I våra nordiska grannländer skulle det här beteendet aldrig kunna förekomma, utan vi torde nog få åka väldigt långt utanför våra gränser innan vi skulle råka på det.

Då vi i olika reportage får se hur respektlöst folk behandlas i dessa länder då de blir av med sina egendomar – då förfasas vi, men då en liknande respektlöshet inträffar på hemmaplan och gäller skogen, då väljer vi att blunda. Baggböleriet och bolagens metoder för att lura skogsägare hör till historien, men det är inte utan att historien upprepar sig med staten som aktör.

Den grundlagsskyddade äganderätten gäller all egendom och alla medborgare i Sverige, men för många som äger skog är den grundlagen bara en lag som gått på grund…

Arne Lindström

Ordförande LRF Västerbotten

Till toppen