Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 18 oktober 2018

”Även frivilligt skyddad skog är viktig”

För de arter som lever i impediment idag spelar det ingen roll om marken är formellt eller frivilligt skyddad. Frivilliga avsättningar gör nytta för mångfalden och ska räknas.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Leif Öster räknar fel i sin krönika, anser debattören.
Leif Öster räknar fel i sin krönika, anser debattören. FOTO: Faksimil

I sin krönika i Land Skogsbruk nummer 41 skriver Leif Öster om begreppet skyddad skog och kallar det oseriöst när någon från skogsnäringen hävdat att 31,6 procent av skogsmarken i Sverige är skyddad. 31 procent kommer man till om man adderar formellt skyddad skog, frivilligt skyddad skog, 50 procent av arealen nyckelbiotoper (resterande 50 procent antas finnas i frivilligt skyddad), impediment och hänsynsytor vid exempelvis kolbottnar och alkärr i samband med avverkningar.

Leif Öster anser inte att impediment ska räknas som skyddad skog. Han anför argument som att impediment är ekonomiskt värdelösa och att man har rätt att avverka enstaka träd där. Men enligt skogsvårdslagen får man bara avverka enskilda träd om det inte förändrar naturmiljöns karaktär. Annars är impediment skyddat enligt lagen. För den biologiska mångfalden måste det finnas mycket intressant i impediment. Gamla eller döda träd blir knappast mindre intressanta för att de står på lågproducerande mark.

Beträffande frivilliga avsättningar argumenterar Leif Öster för att de inte ska räknas eftersom de kan avverkas i framtiden efter ett ägarbyte. Men för de arter som lever där idag spelar det ingen roll om marken är formellt eller frivilligt skyddad. Inte heller lever arterna sämre idag för att området kanske avverkas i framtiden. Naturligtvis gör även frivilliga avsättningar nytta för mångfalden och då är det konstigt om de inte räknas.

Leif Öster efterlyser ett gemensamt språk där vi alla menar samma sak med skogliga begrepp. Då är det intressant att se på hur impediment och avsättningar räknas internationellt. Där räknas impediment som skog och som skyddad skog precis som formellt och frivilligt skyddad skog liksom nyckelbiotoper. Med det sättet att räkna har Sverige 25 procent skyddad skog.

Tyvärr är det många som vill beskriva svenskt skogsbruk som sämre än det är. Leif Öster är tydligen en av dem.

Alf Jernberg,

Enköping

Relaterade artiklar

Till toppen