Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 23 mars 2019

 Äntligen tas äganderätten på allvar

Från skogsägarrörelsens håll anser vi att debatten om äganderätten har förbättrats och våra frågor finns nu med på dagordningen, skriver debattörerna.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Debattörerna tycker att det känns hoppfullt för äganderätten inför framtiden.
Debattörerna tycker att det känns hoppfullt för äganderätten inför framtiden. FOTO: Marie Henningsson

Familjeskogsbruket erbjuder fantastiska, smarta lösningar för samhällets stora utmaningar. Klimatnytta, förnyelsebara råvaror som kan ersätta olja och plast, tillväxt och jobb i hela landet.

Tyvärr ser vi en oroande utveckling som riskerar att undergräva detta erbjudande. Problem med rättsosäkerhet och skogsmark som i det närmaste konfiskeras utan ekonomisk ersättning har kommit att bli allt fler skogsägares verklighet. Enskilda markägare tvingas stämma staten inför domstol för att få sina rättigheter tillgodosedda.

En osäkerhet kring vad som gäller för den som äger skog har brett ut sig. Det handlar om grundläggande brister, som tar sig uttryck i många olika former. Bland annat i frågor kopplade till artskyddsförordningen, konsekvenserna av nyckelbiotopsregistrering och fjällnära skog.

Därför känner vi hopp när vi nu äntligen får gehör från politiken för att lösa dessa problem. Januariavtalet säger tydligt att äganderätten till skogen ska värnas och stärkas, rättssäkerheten säkerställas och företagande bli enklare för att främja en växande skogsnäring. Denna viljeriktning är positiv inte bara för oss skogsägare, utan även för hela samhället i stort.

Samtidigt med detta ser vi också vissa debattörer driva tesen att problemen med äganderätten är påhittade. Att det inte förekommer någon rättsosäkerhet. Att detta inte är ett verkligt problem för skogsägare, utan ett påhitt från skogsägarrörelsens ledningar.

Vi förstår att det finns olika åsikter om skogen och vi välkomnar en öppen debatt om sakfrågor. För oss som representanter för skogsägare kommer utgångspunkten alltid vara att stå på den enskildes sida. När vi ser brister kommer vi att peka på dem. För det är vad detta handlar om. Brister rörande grundlagsskyddade rättigheter, förtroendet för våra myndigheter och rättssäkerheten för den enskilde medborgaren.

För oss är en tydlig och stark äganderätt och principen om frihet under ansvar grundläggande för en framgångsrik skogspolitik som både gagnar den enskilde och samhället i stort. Det kommer vi alltid stå upp för.

Den skogspolitiska debatten bedöms naturligtvis av olika aktörer utifrån deras egen position och agenda. Från skogsägarrörelsens håll anser vi att debatten har förbättrats. Markägarnas perspektiv och äganderättens ställning har tidigare kunnat viftas bort eller tonas ned av akademi, myndigheter och politiker. Men nu, äntligen, finns våra frågor med på dagordningen.

Januariavtalet är ett välkommet första steg. Nu vill vi också se att detta blir verklighet. Nu vill vi titta framåt och fokusera på de fantastiska och smarta lösningar som familjeskogsbruket erbjuder.

Lars-Ove Johansson

Ordförande Förvaltningsrådet, Södra skogsägarna

Sofia Karlsson

Ordförande LRF Västra Götaland

Göran Engström

Ordförande Södra Dalarnas skogsbruksområde, Mellanskog

Maria Jonsson

Ordförande LRF Gävleborg

Maria Grill

Ordförande Strömsunds skogsbruksområde, Norrskog

Gunilla Kjellson

Ordförande LRF Västernorrland

Lars-Ivar Pettersson

Ordförande Piteå-Älvsbyns skogsbruksområde, Norra skogsägarna

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen