Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 31 oktober 2018

”All makt kan inte ligga hos köparna”

Skogsbruket är den enda bransch jag känner till där köparna representerar säljarna, skriver Sverker Liden i en debattartikel.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Sverker Liden tycker att LRF bör inrätta en säljardelegation där säljarnas intressen kan bevakas med större engagemang och kompetens än vad köparsidan uppvisar.
Sverker Liden tycker att LRF bör inrätta en säljardelegation där säljarnas intressen kan bevakas med större engagemang och kompetens än vad köparsidan uppvisar. FOTO: Bengt Andersson

Nya mätningsregler för massaved ska införas nästa år. Kommentarerna från säljarna (som representeras av köparna) är oroande. ”Köparen av en produkt måste tala om vad det är de köper” säger en ”representant för säljarsidan”. Skogsbruket är den enda bransch jag känner till där köparna representerar säljarna. Kommentaren speglar också den helt dominerande affärsmodellen där köparen planerar och genomför avverkningen och betalar det han tycker är lämpligt. Hur många köpare diskuterar apteringen av virket med markägaren innan avverkningen startar och hur det påverkar ersättningen? Får köparen ens veta hur prislistan ser ut? Realvärdet på virket som säljs har sjunkit under lång tid.

Enligt en utredning av virkesmätningen för några år sedan mäts virke för 40 miljarder kronor in varje år. I ett par debattartiklar har jag tidigare tagit upp att säljarsidan inte har några representanter i virkesmätningsföreningarna. Skogsägarföreningarna är köpare. Södras VD är ordförande i Skogsindustrierna som organiserar köparna. I en motion till LRF yrkade jag att LRF skulle organisera säljarsidan i skogsbruket. Ett exempel på hur säljarsidan kan organiseras är Spannmålsodlarna.

Enligt den nya virkesmätningslagen behöver inte virkesmätningsföreningarna ha representanter för säljarna. Därav det måttliga intresset från skogsägarföreningarna. Det ställer skärpta krav på att LRF nu engagerar sig och ser till att säljarna får en egen expertis på ett ekonomiskt viktigt och omtvistat område.

De enskilda skogsägarna (säljarna) är förmodligen den överlägset största gruppen av medlemmar inom LRF, men de saknar inflytande. Det beror på att LRF: s styrelse överlåter hanteringen av alla skogsfrågor till LRF Skogsägarna som helt domineras av köparintressena. Det är bra att enskilda skogsägare äger skogsindustrier. Men styrelserna för dessa ska i första hand prioritera det egna företagets intressen för att det skall överleva och tjäna pengar. Ibland sammanfaller köpar- och säljarintressen men inte alltid.

LRF Skogsägarna är en köpardelegation som i första hand samordnar föreningarnas intressen. Enligt min mening bör LRF nu inrätta en säljardelegation där säljarnas intressen kan bevakas med större engagemang och kompetens än vad köparsidan uppvisar. Det kan också ge större möjligheter att få fler medlemmar eftersom fortfarande många skogsägare väljer att vara oorganiserade.

Sverker Liden,

Jägmästare och Skogsägare

Relaterade artiklar

Till toppen