Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 13 juli 2017

”Aktivt skogsbruk ska premieras – inte bekämpas”

”Stora delar av miljörörelsen försöker använda klimatpolitiken som trojansk häst för att stoppa avverkningar och låta skogen stå orörd”. Det skriver Christofer Fjellner (M) i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker.
Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker. FOTO: Marie Henningsson

Det är en stor strid om skogen i EU just nu. Stora delar av miljörörelsen försöker använda klimatpolitiken som trojansk häst för att stoppa avverkningar och låta skogen stå orörd. I mitten av juli röstade Europaparlamentets miljöutskott om regler för hur man ska bokföra utsläpp från skogsbruk, med den krångliga förkortningen LULUCF.

Det kommer få stora konsekvenser för skogsbruket de närmaste årtiondena. Omröstningen blev ett bakslag för alla oss som vill främja det aktiva skogsbruket och ta tillvara på skogens miljönytta. Risken är nu att de nya reglerna begränsar möjligheten att bruka skogen utan att stämplas som klimatbov. Men striden är inte över än. I höst röstar hela Europaparlamentet och om alla svenska Europaparlamentariker bara drar sitt strå till stacken och tar strid för det aktiva skogsbruket har vi goda möjligheter att rätta till det som blivit fel.

I centrum för förhandlingar om de nya reglerna står alltså hur mycket skog som får avverkas i respektive medlemsland innan det räknas som en belastning på klimatet. Miljöpartiet och S-gruppen i Europaparlamentets miljöutskott vill använda de nya reglerna för att stoppa avverkningar och låta mer skog står orörd. Istället för att jämföra avverkningarna med tillväxten i skogen vill de införa ett historiskt referensvärde som jämför dagens avverkningar med historiska nivåer.

Det bortser alltså från att våra ökande virkesförråd och effektiviseringar i skogsbruket möjliggör ett ökat uttag i framtiden. Den som når över det historiska gränsvärdet stämplas som klimatbov och tvingas antingen stoppa avverkningar eller genomföra klimatåtgärder i andra sektorer för att kompensera. Får de som de vill är risken att Sverige inte kan utnyttja skogens fulla potential för att fasa ut det fossila.

Skogen är inte bara viktig för den enskilde skogsägaren, för svensk ekonomi och för tillväxt och jobb. Den är avgörande för att vi ska klara våra höga ambitioner på klimatområdet och för en grön regering borde det vara en självklarhet att vi inte ska begränsa möjligheterna till skogsbruk i onödan. Sveriges skogar tar varje år upp 50 miljoner ton koldioxid och kompenserar därmed för 83 procent av de svenska utsläppen.

En växande skog tar upp mer koldioxid än en som bara står och upptaget av koldioxid avtar snabbt i en skog som inte brukas. Den brukade skogen bidrar dessutom med biomassa som kapslar in koldioxid och kan användas för att ersätta fossila material med trä. Resterna blir bioenergi som minskar användningen av olja och kol.

I höst röstar hela Europaparlamentet om de nya reglerna. Jag har goda förhoppningar om att vi då kan rätta till det som blivit fel. Det här är en fråga vi alltid varit överens om i Sverige och det finns ingen anledning att ändra sig nu.

Men då gäller det att alla svenska Europaparlamentariker sluter upp bakom det svenska skogsbruket. Aktivt skogsbruk ska premieras, inte bekämpas och nu gäller det att övertyga fler om skogsbrukets miljönytta. Om det blir fel drabbar det inte bara tusentals svenska skogsägare. Det riskerar också att sänka Sveriges höga miljöambitioner.

Christofer Fjellner,

Europaparlamentariker för Moderaterna

LÄS MER: Avverkningstak kryper allt närmare

Relaterade artiklar

Till toppen