Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Innehåll från Naturskog

Skogs- och naturvård i balans med naturen

Naturskog är den kompletta samarbetspartnern för skogsägare som värdesätter långsiktighet och en så liten miljöpåverkan som möjligt. ”Vi utgår alltid från våra kunders behov och hur miljön ser ut”, säger Johan Josephson, vd på Naturskog.

 Bland Naturskogs medarbetare finns ekologer, certifierade arborister, skogsmästare, jägmästare, biologer, motorsågspersonal och stängselbyggare.
Bland Naturskogs medarbetare finns ekologer, certifierade arborister, skogsmästare, jägmästare, biologer, motorsågspersonal och stängselbyggare.

För många privata skogsägare handlar skogsbruk inte om att sköta sin skog för att producera så mycket råvara som möjligt. Istället finns det andra värden som är viktigare, till exempel möjligheter till jakt, rekreation och att skogen ska förvaltas på ett skonsamt sätt tills nästa generation tar över.

– Vi tittar ofta 30 år framåt när vi diskuterar skogen och miljön, det är där vi har vår horisont. Vi förespråkar ett hyggesfritt skogsbruk, där det hela tiden finns bestående skog och där man tar de äldsta träden först. Det är också detta virke som ger bäst betalt, säger Johan Josephson.

Stor flexibilitet

En annan vinnare med hyggesfritt är miljön. Hela miljön under träden påverkas minimalt, det gör också växtligheten och djurlivet.

– Gör du ett kalhygge påverkar det miljön på marken kraftfullt, vilket vi vill motverka så mycket det går. Sedan kan det finnas eftersatta områden där ett hyggesfritt skogsbruk inte är optimalt och där det är bättre att ta ner allt och börja om. Vi ser från fall till fall, alltid med miljön i centrum, säger Johan Josephson.

En unikt bred kompetens

För att kunna hitta de bästa lösningarna för varje kund har Naturskog samlat all kompetens och alla resurser under ett tak. Bland medarbetarna finns ekologer, certifierade arborister, skogsmästare, jägmästare, biologer, motorsågspersonal och stängselbyggare. Maskinparken rymmer skotare och skördare av olika klasser, för alla behov.

Lars Gunnarsson, skogsmästare och projektledare på Naturskog, ser stora fördelar med den helhet som Naturskog erbjuder.

– Vi kan se skogen både ur produktionssynpunkt och ur en ekologisk synvinkel. Våra kunder behöver inte blanda in fler aktörer, utan vi sköter allt, säger Lars Gunnarsson.

Skapar lösningar tillsammans

Som projektledare har han en nära kontakt med kunderna, vars behov av rådgivning och kommunikation kan skilja sig åt.

– Vissa vill bara att vi utför uppdraget, andra vill vara med hela vägen under projektets gång. Jag tycker att det är roligast att arbeta nära kunden, där man har en tät dialog och där jag kan komma med förslag på hur man kan göra. Kanske säger en kund att ”så här vill jag att min skog alltid ska ut”. Då får man se vilka naturvärden som finns och börja skapa utifrån det, säger Lars Gunnarsson.

Blandad kundkrets

Förutom privata skogsägare har Naturskog idag flera olika typer av kunder. Till exempel närmare 30 kommuner, Statens fastighetsverk på Tullgarn, Bogesundslandet och Lövön, Länsstyrelsen i Gävleborg, Uppland och Stockholm, Skärgårdsstiftelsen samt Skogsstyrelsen. Här är uppdraget bland annat att sköta skogs- och naturvårdsområden med höga rekreations-, kultur- och naturvärden, landskapsvård samt stängselbyggnation.

Här kan du läsa mer om Naturskogs tjänster.

Till toppen