Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
ANNONS - i samarbete med Kraftringen

Bidrag för solceller – så går det till

Att investera i solceller är en bra miljöinvestering, men vad många inte vet är att det också är en bra ekonomisk investering. Genom att välja solceller kan du minska dina elkostnader markant. Bidrag kan sänka investeringskostnaden och skatteavdrag kan ytterligare förbättra kalkylen när anläggningen kommit igång.

– Intresset för solceller ökar för varje år som går. Det är inte bara en bra miljöinvestering utan också en sund ekonomisk investering. Idag finns olika möjligheter till stöd för dig som vill satsa på el från solen. Dock kan det vara lite snårigt att förstå alla tekniska termer och bestämmelser och därför tycker vi att det är viktigt att vara med kunden hela vägen, säger Anders Ekne, säljare av solceller på Kraftringen.

Årligen avsätter regeringen pengar för investeringsstöd till solceller, det så kallade ”solcellsbidraget”. Det är Energimyndighetens uppgift att fördela summan till länsstyrelserna runt om i landet och det är till Länsstyrelsen som du ansöker om stödet. Privatpersoner ska lämna in ansökan 6 månader från det att projektet påbörjats.

Sedan årsskiftet har regeringen höjt investeringsstödet för privatpersoner till 30 procent av den totala installationskostnaden. Detta gäller kostnader för projektering, installation, material och arbete.

– Det är mycket glädjande att investeringsstödet om 30 procent nu gäller alla. Ett annat alternativ är ROT-avdrag, men det är viktigt att ha i åtanke är att det inte går att kombinera statligt solcellsstöd med ROT-avdrag. Om du köper din solcellsanläggning via oss hjälper vi dig, både med en eventuell bygglovsansökan och med ansökan om solcellstöd eller ROT-avdrag för installationen – allt för att övergången till klimatsmart energi ska vara så smidig som möjligt för dig som konsument, säger Anders Ekne på Kraftringen.

Som privatperson kan du göra ROT-avdrag för 30 procent av dina montage- och installationskostnader (max 50 000 kr per person och år). Sedan 2015 finns det en schablon för installationskostnadens andel av den totala investeringskostnaden. Schablonen är 30 procent vilket innebär att du kan få 9 procent av det totala systempriset i skatteavdrag.

Du får också en skattereduktion av staten för att du investerat i solenergi. Genom avdrag i din deklaration kan du få en skattereduktion på 60 öre per kWh för din överskottsel, det vill säga all el som matas in i elnätet. Skattereduktionen är maximerad till 18 000 kr/år.

Räkneexempel – Vad kostar det att investera i solceller?

För ett mellanstort tak

– Effekt: 7,1 kW, väntad årlig produktion på cirka 7 000 kWh

– Storlek på tak: 24 stycken paneler och 40 kvadratmeter

– Pris inkl. moms (standardprisexempel, nyckelfärdig anläggning): 143 000 kronor

– Pris efter Rot-avdrag: 116 000 kronor

– Pris efter statligt investeringsstöd: 100 000 kronor

– Pris efter skattereduktion: 95 740 kronor

Många fördelar med solceller

Att installera solceller på ditt tak är ett skonsamt val för miljön. Förutom de uppenbara miljövinsterna finns det många fördelar med att välja solceller.

En fördel är att du kan sälja eventuell överskottsel. Vissa dagar kan dina solceller producera mer el än du förbrukar. Denna överskottsel kan du då sälja till valfritt elbolag för spotpris, det vill säga det elen kostar på den nordiska elbörsen Nordpool, vilket förändras varje timme. Spotpriset brukar variera mellan 10-50 öre per kWh. Du kan även lagra solcellsanläggningens överskottsproduktion i ett batteri och själv använda elen vid ett senare tillfälle.

En annan positiv aspekt av att välja solceller är att det kan öka värdet på din fastighet. Energi från solen anses vara en förbättring för ett hem och kan på så sätt öka värdet på ditt hus. Ytterligare en fördel är att solcellsanläggningar har en mycket lång livslängd, cirka 30 år. När solcellerna är installerade och på plats är de i princip underhållsfria.

Vill du veta mer om solceller? Ring oss på Kraftringen på 020-32 61 00 så som berättar vi mer! Om du gör en beställning innan den 30 juni, och är elhandelskund hos Kraftringen, köper vi tillbaka elen med dubbelt påslag hela första året efter installationen. Detaljer om erbjudandet finns på www.kraftringen.se/solceller.

Här kan du läsa mer om fördelarna med solpaneler

Till toppen