Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 20 maj 2016

Forskare gör tummen upp för stubbrytning

Sedan några år tillbaka är marknaden för skogsbränsle, särskilt stubbskörd, stendöd i en stor del av landet. Forskningen har ändå tuffat på och gör nu tummen upp för stubbar som energiråvara.

Bild 1/3 FOTO: Härje Rolfsson
Bild 2/3 FOTO: Härje Rolfsson
Bild 3/3 FOTO: Härje Rolfsson

Forskningen har pågått i åtta år och några slutsatser är att stubbar är ett betydligt bättre bränsle ur klimatsynpunkt än fossila bränslen – stubbskörd ger klimatnytta.

Rotröta kan begränsas

Rätt utförd kan skörden begränsa spridningen av rotröta och den markstörning som blir följden av stubbskörd leder inte till ökad avgivning av växthusgaser.

Forskarna har även sett att stubbskörd inte tycks påverka produktionen hos nästa trädgeneration.

Liten risk för artutdöende

Däremot kan intensiv stubbskörd ge negativa effekter på antalet död-ved-beroende arter.

Risken för artutdöende verkar dock vara obetydlig vid en skördenivå på 10 procent av de tillgängliga hyggena i landskapet.

SLU, Energimyndigheten och skogsnäringen har finansierat programmet där ekonomer, kolbalansforskare, hydrologer och experter på biologisk mångfald samarbetat. Nu har resultaten presenterats i en specialutgåva av den vetenskapliga tidskriften Forest Ecology and Management.– Vi är väldigt nöjda med att forskarna har fyllt ett antal kunskapsluckor och därigenom kunnat ge underlag för bättre riktlinjer om var och hur stubbskörd kan bedrivas, säger professor Tryggve Persson på SLU, som har varit koordinator för forskningsprogrammet.Till toppen