Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 28 mars

Tolkningen av bombmurkledomen klar

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har nu gemensamt tolkat vilka konsekvenser Mark- och miljööverdomstolens bombmurkledom får.

FOTO: Mattias Jansson

– Mark- och miljööverdomstolen har tydligt klargjort att förbudet i 8 § artskyddsförordningen ska tillämpas för pågående markanvändning såsom skogsbruk. Både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen är positiva till klargörandet, säger Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Den enskilde får ersättning

Domen gällde en avverkning på 1,5 hektar som förbjudits med hänsyn till den nationellt fridlysta bombmurklan. Domstolen kom fram till att förbudet i artskyddsförordningen även gäller pågående markanvändning, i det här fallet skogsbruk.

Domstolen kom också fram till att om kraven för hänsyn till bombmurklan blir för stora för den enskilde skogsägaren ska han eller hon kunna få dispens för att avverka. Annars bör området skyddas och den enskilde få ersättning.

"Behöver utredas"

– Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen är överens om att möjligheterna till ersättning i sådana fall behöver utredas, liksom vilka konsekvenser en sådan ersättning skulle innebära, säger Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska även ta fram gemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden som berör nationellt fridlysta arter i skogsbruket. Det finns sådana riktlinjer för hantering av de arter som skyddas av EU:s naturvårdsdirektiv.

LÄS MER: Markägaren vann i målet om bombmurklan

Fakta

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket om domen:

Påverkan på fridlysta arter bör i första hand undvikas genom skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Det kan handla om allt från en skonsammare avverkning till att spara vissa träd eller avverka en annan tid på året.

Fridlysningsbestämmelserna omfattar pågående markanvändning. 

För de nationellt fridlysa arterna ska verksamhetsutövare söka dispens hos länsstyrelsen om skyddsåtgärder och försiktighetsmått inte räcker för att följa artskyddsförordningen.

Om länsstyrelsens prövning leder till att pågående markanvändning avsevärt försvåras ska dispens ges. Domstolen påpekar att dispensen kan utformas så att syftet med artskyddet i möjligaste mån upprätthålls utan att rådigheten över marken inskränks i betydande grad. Myndigheterna bedömer att detta kan ske genom att villkora att verksamhetsutövaren utför lämpliga skyddsåtgärder.

Till toppen